A SAKRA. TO JE ANALÝZA PŘÁTELÉ...a to se urodilo na sociální síti! Dobře se to čte, autor je zkušený, znalý a inteligentní...

Opět jako každý rok začne před 21. srpnem sborové lkaní, "jak nám Rusové svobodu vzali".
Svoboda a tanky 1968
Socialismus s lidskou tváří? Tuhle mantru opakoval kdejaký debil. Nikdo neřekl "jděte už s tím socializmem do prdeele. Svoboda roku 1968? Jen další z českých historických mýtů, byla to jen rvačka mezi soudruhy, stejně jako pozdější samet, ale české etnikum si vždy vybere raději líbivou pohádku než prostou realitu. 


Pražské jaro nezačalo konferencí o Franzi Kafkovi v Liblicích, jak se to svým rozborem “krizových let” snažil namluvit roku 1969 veřejnosti ideologogický odbor ÚV KSČ a jmenovitě známá kreatura soudruh Švestka, i když si to dlouho poté kdejaký kafkolog hrdě připomínal. Sovětský svaz už nějaký čas s nevolí sledoval jakési společenské uvolnění v Československu, které Rusové považovali za naprostou devastaci socialistické morálky. Málokdo dnes a i tehdy věděl, že to ale byl ministr vnitra Barák, kdo umožnil v Praze otevření divadla Semafor a že to bylo ministerstvo vnitra které dalo do vínku této scéně dva magnetofony a jinou zvukovou aparaturu rovněž na přání ministra Baráka. Nepřičítejme mu ovšem altruismus bez míry a hranic. Barák prostě hledal nějaké využití pro pražskou mládež, která začala dělat VB značné starosti. Semafor a kavárna Luxor měli být místy kde se mládež vyblbne aniž to skončí rvačkou s policií. Tam se mohli lidé zasmát dvojsmyslným vtipům, získat pocit jakéhosi uvolnění a pak dál loajálně robotovat na panském. Zcela zřejmý faktor Pražského jara ovšem bylo obyčejné vědomí, že takhle už to dál nejde a i z toho důvodu, že tisíce ruských poradců a jejich bezbřehá blbost a arogance na všech úrovních řízení stačily znechutit už i mnohé jinak věrné členy komunistické strany.V roce 1962 se Sovětský svaz rozhodl pro útočnou strategii Varšavského paktu vůči Západu, čímž neobyčejně vzrostla strategická úloha Československa sousedícího s Rakouskem a SRN.

Jenže československý prezident Antonín Novotný požadavek rozmístit na území Československa jaderné zbraně a sovětské vojenské jednotky Rusům třikrát odmítl.

A to navzdory tajné smlouvě o umístění nukleárních zbraní na území ČSR uzavřené ministry zahraničí SSSR a Československa v roce 1965. Po posledním jeho odmítnutí odletěl Brežněv z návštěvy Prahy do Bratislavy za Alexandrem Dubčekem, za s nejvyšší pravděpodobností vyškoleným a „spícím“ sovětským agentem, a s jeho přispěním pak SSSR zařídil Novotného vystřídání v čele KSČ. Saša byl vždy pravý sovětčík oddaný Moskvě a kovaný bolševik – na 13. sjezdu KSČ v roce 1966 pronesl silně protizápadní řeč a dožadoval se „nepřetržité bolševizace“ KSČ v duchu Klementa Gottwalda, již před létem 1968 podepsal tajnou direktivu pro zřizování koncentračních táborů pro politické odpůrce KSČ. Kdyby nevtrhl do Československa v srpnu 1968 SSSR s vojsky zemí Varšavské smlouvy, postarala by se KSČ v čele s Dubčekem o likvidaci svých politických odpůrců sama, možná hůře, než to o několik měsíců později udělal Husák a jeho soldateska.Novotný už tušil že jsou patrně jeho dny sečteny, ale nehodlal se vzdát. Za pomoci svého hocha na špinavou práci Mamuly začal jednat. Okamžitě po odjezdu Brežněva (9. prosince) začíná Novotný organizovat opatření k likvidaci svých politických oponentů v KSČ. Věrný Miroslav Mamula (který pravděpodobně pracoval na obě strany) informuje představitele armády a bezpečnosti o připravovaném úderu proti nepřátelům ve straně. Gomulka v té době zuřivě čistil Polsko a rozpoutal divokou antisemitskou kampaň a Novotný spolu s Mamulou se netajili s názorem že Gomulka koná správně. Na Mamulův pokyn vypracovávala Bezpečnost seznamy osob které měli být v hodinu H zatčeny a jejich počet šel do tisíců. Některé tankové a motorizované jednotky armády v okolí Prahy byly uvedeny do stavu bojové pohotovosti stejně jako celý policejní aparát a Lidové milice. Zároveň se chystala kapacita věznic a vyšetřovatelů. Podle očitých svědků bylo o komfort Lidových milicí hlavně jejího štábu postaráno. Lidové milice si zřídily sídlo svého štábu v budově Politické akademie Klementa Gottwalda, jen pár kroků od sídla kontrarozvědky v Sadové ulici. Štáb statečně popíjel a čekal na rozkaz k hodině H. Při své opilosti členové štábu ztratili zábrany, vyjadřovali svou touhu po akci a radost z toho, že se bude zavírat - Dubček a jeho slovenští nacionalisté, sionisti, hajzlové z kultury a také profesor Šik. Několik členů Politické akademie o všem neprodleně informovalo své přátele na ÚV. Generál Prchlík, náčelník hlavní politické správy ČSLA okamžitě informoval Dubčeka, okamžitě také o těchto veletajných přípravách píše francouzský Le Monde. 19. až 21. prosince se schází ÚV KSČ a po zuřivé hádce mezi Novotným a Hendrychem je Novotný přehlasován a výsledek rozdělení funkce prezidenta a prvního tajemníka KSČ je 5:5. Novotný konstatuje že se ve straně vytvořila nepřátelská frakce a dává pokyn k zahájení akce. Jenže armáda se nezapojuje a akci zastavuje generál Martin Dzůr (sovětský agent) který telefonicky informuje svého známého generála Pepicha a ten s celým okruhem velitelů úspěšně sabotuje Mamulův program. Dzůr i Pepich mají proč, oba jsou na seznamu 1032 vojáků kteří mají být zatčeni. Jen generál Janko se snaží zachránit situaci a svolává do Prahy 2. ledna poradu velitelů vojenských okruhů a jejich štábů. Kolder, osoba která se rovněž radila 8. prosince s Brežněvem, dává Novotnému ultimátum aby svolal zasedání ÚV, toho času na “vánočních prázdninách”. To se sejde 5. ledna a v jeho průběhu vyhovuje ÚV jeho “žádosti” a uvolňuje ho z místa prvního tajemníka. Odpůrci Novotného jsou si jisti jeho pomstou a rozjedou sérii masových veřejných schůzí a hledají podporu proti Novotnému. Popud k tomu dává nový první tajemník Alexandr Dubček. 23. února informuje prostřednictvím armádního deníku “Obrana lidu” generál Pepich veřejnost o tom že v prosinci připravoval Novotný vojenský puč. Dubček pro jistotu odvolává ohlášenou přehlídku lidových milicí. 25. února prchá do zahraničí generál Šejna, Novotného přítel, tajemník Hlavního výboru KSČ na MNO. 14. března páchá sebevraždu generál Janko, náměstek ministra národní obrany. Pod tlakem zveřejněných odhalení a atmosféry svobody která se často nespravedlivě obrací osobně proti Novotnému, tento abdikuje 22. března i jako prezident republiky. Občané, alespoň jejich většina se radovala z iluze svobody, i z toho že se mohlo psát i dosud tabuizovaných věcech jako byla smrt Jana Masaryka. Nové vedení ovšem neváhalo v zájmu získání lidové podpory jít k jeho hrobu položit 7. března věnce. Ale jaro 1968 přineslo zároveň nebývalou aktivitu KGB proti Československu v zájmu udržení této kolonie pod ruskou správou. Týden po Novotného abdikaci byl překvapivě zvolen prezidentem republiky Ludvík Svoboda, od roku 1939 spolupracovník sovětské tajné služby.

Účelem uvolnění cenzury po lednu 1968 bylo vyvolat vůči Novotnému tzv. hněv pracujícího lidu a dát mu volný průchod ve sdělovacích prostředcích, aby se usnadnilo jeho odvolání z funkce prezidenta, což KSČ sama formálně učinit nemohla. Ovšem odvolanou cenzuru už pak nešlo bez použití represí znova nastolit a soudruhům se začala situace vymykat z rukou. Češi prostě reagovali jinak než ruské stádo které byli kremelští soudruzi zvyklí absolutně ovládat.
Dubček, neschopen realizovat Brežněvovi pokyny, otálel se svým svolením k umístění sovětských vojsk a potácel se od zdi ke zdi. Svůj pobyt v Československu i prodlužovala sovětská armáda dlící tam na spojovacím vojenském cvičení Varšavské smlouvy, čekajíc, až to Dubček zařídí . Ten k tomu nenašel odvahu, a tak sovětská armáda musela na pár týdnů zemi potupně opustit.

Dubček už nebyl schopen kontrolovat masy a média a Moskva s ním začala jednat jako s agentem, který selhal a svůj úkol nesplnil. Již v dubnu 1968 se československá rozvědka dověděla prostřednictvím svého agenta ve francouzské zpravodajské službě o sovětském plánu umístit své jednotky v Československu i bez československého souhlasu. Dubček byl o tom záměru neprodleně informován. V květnu v Moskvě Rusové Dubčekovi svůj požadavek upřesnili na 10 000 až 12 0000 vojáků Varšavského paktu na československém území. Kdyby nevtrhl do Československa v srpnu 1968 SSSR s vojsky zemí Varšavské smlouvy, postarala by se KSČ o likvidaci svých politických odpůrců sama, jen o několik měsíců později.Pražské jaro 1968 bylo tedy zřejmě jen doprovodným sledem událostí ke snaze umístit sovětská vojska v Československu, v podstatě jakousi kouřovou clonou, stejně jako odstranění Novotného který byl podezírán ruskou stranou že chce být český Ceaușescu.

 Česká veřejnost vnímá Pražské jaro jako příslib svobody ale to je naprostý omyl. Šlo jen o cynickou akci KGB a jejích českých pomahačů na území ruské kolonie zvané Československo.....

Sociální sítě, Jindřich Čech

Mix – Céline Dion - I'm Alive (Video version 2 - NO "Stuart Little 2" movie footage)

Céline Dion

Lyrics:
I get Wings to FlyI'm alive  When you call on me When I hear you breatheI get wings to flyI feel that I'm alive When you look at meI can touch the sky
I know that I'm alive When you bless the dayI just drift awayAll my worries dieI'm glad that I'm aliveYou've set my heart on fire  Filled me with love Made me a woman On clouds aboveI couldn't get much higher
My spirit takes flight Cause I am aliveWhen you call on me
When I hear you breatheI get wings to flyI feel that I'm aliveWhen you reach for me
Raising spirits high God knows that,
That I'll be the one standing byThrough good and through trying times
And it's only begunI can't wait for the rest of my lifeWhen you call on meWhen you reach for meI get wings to flyI feel that...When you bless the dayI just drift away All my worries dieI know that Im aliveI get wings to fly
God knows that I'm alive"

Sestry nabízejí spolupráci lékařům.

I vlajka zahřeje...
Sestry: Přidejme se k lékařům 

Výzva sester je cílená a míří na své kolegyně jak celostátně, tak místně. "Je důležité bojovat společně, ale též je důležité nezapomínat, že za sebe musí a může bojovat každý sám.

Čím víc oddělení a nemocnic se k bojkotu přesčasů v republice přidá a čím koordinovanější bojkot bude, tím samozřejmě lépe. Význam a sílu však bude mít bojkot i lokálně, v „naší“ nemocnici. To je dobrá zpráva, nemusíme čekat na ostatní, silní dokážeme být i lokálně, u nás doma," píše Iniciativa sester.Ve své výzvě sestry nabízejí spolupráci lékařům. "Přesčasový bojkot by otevřel možnost pro koordinovaný postup s lékaři. Ano, jsme dvě svébytné profese, s mnohdy vlastními problémy a zájmy. Ale práce a vůle udržet kvalitní péči o pacienty za důstojných podmínek pro nás všechny nás spojuje. 

A pokud lékaři opravdu zahájí bojkot, tím spíš bude na místě, aby sestry našly sebevědomí i v nemocnicích, kde dosud vyčkávaly a doufaly, že je někdo zachrání," dodávají sestry.Nejde jen o mzdy, ale i podmínky k práci. 
Iniciativa ve své výzvě také upozorňuje, že nejde zdaleka jen přislíbené a nesplněné navýšení výdělků. "Jde o zavedení státních tabulek všude. Jde o lokální pracovní podmínky, o přestávky na oběd, dodržování kompetencí, bezpečnost práce... Odmítnutí přesčasů nám může odlehčit od přepracování – a zároveň tlačit na managementy nemocnic a lepší mzdy: Jedna metoda boje tak může plnit hned dva cíle," píší sestry.Zároveň se vypořádávají i s morálním dilematem, že by na odmítání přesčasů mohli doplatit také pacienti. "Je to špatná úvaha. Zaprvé, pacienti doplácejí právě na to, že managementům ve většině nemocnic pořád pomáháme krizi flikovat, záplatovat, zastírat, a tím dál zhoršovat. Zadruhé, když budeme zachraňovat systém vlastním přetěžováním se, nikdo to neocení – a nejen to, budeme na to dál doplácet my i pacienti," upozornily sestry.

Prohlášení INICIATIVY sester celý text

NAŠE ZDRAVOTNICTVÍ

Už jenom nějaký bůh to může zachránit. Pro psychiatrii to byla doba velkých objevů a otevírajících se šancí a také zpočátku v USA přitvrzující války mezi psychiatry a psychology,

Šedesátá léta byla neuvěřitelně bohatá na události, které s odstupem půlstoletí lze považovat za historické, počínaje kubánskou krizí, přes Beatles, děti květin a Pražské jaro, expanzi do vesmíru, až po Heideggerův traktát (jasnozřivě hodnotící nezvládnutou moc technologií) známý pod názvem: 


Pohádková
Už jenom nějaký bůh to může zachránit.

Pro psychiatrii to byla doba velkých objevů a otevírajících se šancí a také zpočátku v USA přitvrzující války mezi psychiatry a psychology, kteří prohlašovali, že by měli mít právo předpisovat nové léky, protože psycholog lépe rozumí duši zdravé i nemocné a lépe ví, jaké léky na které příznaky sednou. Psychiatři své výsadní postavení uhájili až na jednu výjimku, a tou byl diethylamid kyseliny lysergové – LSD – přípravek, který nabyl zavzat mezi přípravky posvěcené. U nás jsme byli opatrnější a jako Lysegamid se včlenil mezi léčiva, v USA ale ne.
Sirotkem dlouho nezůstal, protože se ho zmocnil Timothy Leary a začal s ním provozovat kejkle, pro něž ho nakonec vyhnali z Harvardovy univerzity, což mu u nás tehdy vyneslo titul falešný prorok LSD. Jak LSD léčí nechme nyní stranou, sám o sobě jistě ne a jeho použití jako pomůcky při psychoterapii nepřináší zdaleka takové výsledky, jaké byly očekávány. Vzpoury psychologů podnítily antipsychiatrické hnutí, které prohlašovalo duševní nemoc za mýtus a psychiatrii za nástroj moci, který má za úkol regulovat odchylnost názorů, nikoliv pomáhat nemocným, kteří ve skutečnosti nemocnými nejsou. Také v jistém směru tvrzení postfaktické, řečeno dnešním slovníkem.
Ke zmatkům v USA přispěl náhlý statistický nárůst pacientů trpících schizofrenií, z 1 % na 3 %, což byl pochopitelně nesmysl způsobený nesprávným diagnostickým postupem. Této skutečnosti využil antipsychiatricky smýšlející psycholog David Rosenhan, který prohlašoval, že psychiatři jsou břídilové, kteří nepoznají nemocného od zdravého. A uskutečnil mazaný plán: do osmi psychiatrických zařízení poslal osm svých psychicky zdravých spolupracovníků, kteří uvedli jen jeden nesprávný údaj, a to, že včera měli „záslech“, hlas, který říkal něco zlověstného a že nevědí, zda to byla skutečnost, nebo zda se jim to jenom zazdálo. Jeho dobrovolníci strávili v blázincích od sedmi dnů do sedmi týdnů, byli tam „léčeni“ a odešli s diagnózou: sedmkrát schizofrenie a jednou maniodepresivita.
Rosenhan výsledky své studie otiskl v roce 1973 v prestižním žurnálu Science pod názvem Zdraví lidé na nezdravých místech (On being sane in insane places), čímž psychiatry značně našňupnul. Je to čtení dodnes zajímavé, zejména pokud jde o komunikaci, resp. vyhýbání se jí. Po pár slovních přestřelkách slíbil, že v dalších třech měsících pošle další falešné pacienty. Neposlal nikoho a v blázincích bylo vytipováno několik desítek podezřelých. Studie byla velmi užitečná, protože vedla ke zpřesnění diagnostiky. Přelet nad kukaččím hnízdem NENÍ výpovědí o stavu blázinců obecně. ale příběhem o moci, manipulaci a zlu zasazeným do tohoto prostředí (to jen na okraj – může se totiž odehrávat kdekoliv, ale tam, kde jsou postiženi nemocní v situaci dvojí bezmoci, nabývá na dramatické účinnosti).
Trochu analogická situace se teď odehrává v souvislosti s infiltrací v údajně pomáhajícím zařízení AKTIP, nezdravotnickém, ale deklarujícím léčení podivuhodnými způsoby, které jsou vydávány za psychosomatické. Pacientka – dle dokumentace – zde uvedla na rozdíl od Rosenhanových přátel čistou pravdu a navíc vše doložila čerstvými výsledky vyšetření. Během serie návštěv zažila za slušné peníze kvalitní panoptikální scény a neuvěřitelná prohlášení, která, jak se zdá, zlidovějí jako trefné „hlášky“. Přestože zde pravda vyšla najevo, obrana majitelky uvádí, že materiál je zmanipulovaný. Nevím, zda ČT také zmanipulovala nestudium a nedoktorát údajné terapeutky, jejíž manžel dokázal snad víc než baron Prášil. Přesto mi chodí zprávy o tom, že zmiňované nehoráznosti jsou pro jejich pisatelky reálnou skutečností, s níž snad pracují i nadále.
Jestli aktérky podobných podniků vycházejí z premisy, že náš pan prezident taky lže, jak když tiskne a že mu to prochází, proč by tedy nemohly dělat totéž se stejným dopadem, jsme v době postfaktické až po krk a pojďme vyměnit prezidentskou standartu za něco moderního. „Pravda tedy nevítězí, pravda zůstává, když bylo všechno ostatní prošustrováno“, říká Ludvík Vaculík v textu 2000 slov. Ekonomicky se máme jak prasata v žitě, k čemu tedy pravda? Než tyhle zásoby prošustrujem, dnešní lháře už dávno hlava bolet nebude.
„Pravda zvítězí, až se naučí, co umí lež. Pravdu je asi potřeba šířit agresivněji a úspěšněji, než se šíří lži. Jiná varianta z tohoto hlediska není.“ To jsou slova profesora Jana Zrzavého v rozhovoru pro Vesmír, otištěná o pouhých padesát let později. Jde o to, kdo ji chce poznat a kdo ne. Novičok už prý dnes nikoho nezajímá. Odhalení viditelné skutečnosti, že král je nahý, vyžaduje někoho, kdo tuhle pravdu vysloví, navíc tak, že ho bude slyšet. Jinak budou všichni chodit okolo a dělat, že nic nevědí, nevidí a nemají v úmyslu řešit. Například skutečnost, že Miloš Zeman škodí této zemi svými nepravdivými prohlášeními a dalšími aktivitami víc, než deset zařízení typu AKTIP. 

Radkin Honzák, autorsky sdíleno na blogu...

VIDÍTE TY ŠTÍTKY? TADY NAJDETE CO HLEDÁTE!

1968 7 000 000 ABBA Accordion ACTA Alison Krauss Amerika Amy Winehouse Analogie Analýza André Rieu Anglonubijské kozy Antonín Dvořák Aristoteles Až ztichnou bílé skály Básník a vizionář Beer Barrel Polka Bible Blogeři sobě Blondie Maria Bob Hurikán Boby Solo Bonnie Tyler Brandi Carlile Brilianty Bug Opera Buněčné receptory Cannes Film Festival Catherine Deneuve Céline Dion Cestování Cesty po světě Civilizace Clint Eastwood Co je psáno CZ informace czaktualne Česká písnička Čtyřčata D-FENS Ďáblovo dílo Dáma a zvoneček Dance Delta Goodrem Demokracie Deprese Diamanty Dies irae Diktatura Diskuze a debaty Dlouhá cesta Dobrý voják Dobrý vtip! Dr WEB Drahé kameny Dvorak From the New World Editace a styl psaní příspěvků Edith Piaf Eliška Hašková Emoce Enya Etika EU evergreen Exekutor v česku Exenatid Externí disk Facebook Faith Hill Falešná kočička Filmy Fotografie fotografie přírody G+ Geek Google Google AdSense Google Analytics Google+ Haddaway Heligonky Hemagel Hledání Horoskop Univerzal Hudební historie Humor Charlie Chaplin Christmas In Vino Veritas Inteligence Internet Irsko Islám Italie Jahody jak na to Johannes Urzidil Johnny Cash Judith Durham Kačaba Kaddafi Kamenný most Kanada Karel Hašler Karel Kryl Karel Kryl Nehažte kamení Karel Schwarzenberg Karikatura Karlův most Kaše Kemel Klávesové zkratky Kníže Karel Schwarzenberg Komentáře Kompot Kopírování Korsika Kozy Krásné ženy Krmení zvěře Kruh Užitečné příspěvky Krystalky Kuřecí La Marseillaise Lara Fabian Lásky čas Lavičky Led Zeppelin Legrace Lékař Lež Lidský mozek a chování Life at Google Loučení LSD Lyžování Maminka Manicko depresivní syndrom Mariah Carey Marianne Faithfull Marmeláda Marta Kubišová Martina Martinské Holé Medicina Megan Fox Melody Boys Memory MEXICO Mike Oldfield Milenci Mireille Mathieu Mix – Kelly Family - I Can't Help Myself Mládí Mléko Mobilní internet Moskevské večery Moudrost Moudrost Věků Mozart Murphyho zákony Muzikály Myšlenka dne Natalie Imbruglia Natalie Portman Nefunkční bezpečnostní hláška Nikon Novinky O dobrodiních O Holy Night O nejvyšším dobru a zlu Objevy Oldřich Nový Paměť Paris. Vive la France! Parkinsonova choroba Pektin Petosa Petr Novák Petula Clark Pirátství Píseň kopretiny Písně kytaristů v černém Pivo Policie Pověz mi co jíš... Pozitivní myšlení Poznámky Praha Pravda President Proces wuauclt.exe prohlížeč Opera Příběhy Příroda Přítel rodiny Psychiatrie Psychopaté Ptáci Pussycat Qui tacet... R. A. Dvorský Radkin Honzák Rachmaninov Rajské Rath a sedmimilionová krabice Reese Whiterspoon Referendum Renata Requiem Retro Robot ve škole to je Amerika Rodina Rozšíření Opery Řešení problémů Sametová revoluce Screenshot Seneca Shakira Schemer Slavonic Dance Smazání Facebooku Smetana Sociální patologie Sociální sítě Sokrates Soubory .OGG Soukromé pasti Stahování Stalking Starci na chmelu Statečnost Stoicismus Street View Svoboda Svobodný internet Syrie a Jordánsko Šampaňské Škola Švejk Taxmeni teen song's Technické spekulace Teotihuacan Teror a závislost The Legend The New York Times The Ronettes The Seekers The ultimate western The world is with you Tipy Trampské písničky Trpajzlíci Twitter U bankomatu Ukrajina Unwand Úvod Už mě koně vyvádějí Úžasné Václav Havel Valentina Lisitsa Válka Vanessa Mae Vánoce Večerníček Věda a terapie Velký švýcarský salašnický pes VENEZUELA Verše Veřejné mínění Veteráni Videa Videa Hity Evergreen Virtuální prohlídka měst Vtipy Výchova WC story WD My Passport Western What Is Love YouTube Yvetta Simonová Zahrada Zajímavosti Zákon Zamilované Závislost Závist Zdraví Ze smetiště internetu Zelenina Zima Zimní sporty Zlatá šedesátá Zrychlení počítače? Zvěř v zimě Židovské Žluna

Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém životě, má jen 60 minut (Sofoklés)

Vybraný příspěvek

Co se povídá... Tady je klid. Tady je to tak blbý, až je to dobrý.

Zdravotnictví potřebuje každý..... ale platit si to ne? Dopoledne ve zdravotnickém středisku PANÍ rozrušeně: "Slyšela jste o t...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...