"Zprávy tajných služeb jsem nikdy nečetl. Pro Čínu jsme jako zrnko písku". Zrnko písku, Klaus tím mínil Českou republiku, je součástí Evropské unie.

"Zprávy tajných služeb jsem nikdy nečetl."
Stejný jako antichartisti: kdysi "nesmiřitelní" politici - Klaus a Zeman si poslední roky náramně notují skoro ve všem. 

Naposled Klaus podpořil Zemana v jeho dehonestujícím postoji k tajným službám. "Zprávy tajných služeb jsem nikdy nečetl. Politika by měla být otevřená. Ve zprávách nebylo nic, co by bylo zajímavé. Pro Čínu jsme jako zrnko písku". 

Tak tahle moudra vypustil bývalý prezident Klaus. Zprávy jsem sice nečetl, ale vím, že za nic nestály. Připomnělo mně to odsuzování Charty 77, kdy se sice pracující lid k textu Charty nemohl dostat (alespoň ne legálně v režii bolševické informační mašinerie), ale leckde byli lidé vyzýváni a nuceni podepisovat odsuzující petice. K té otevřenosti - dnes je to módou, žádný politik si nedovolí říci, že nechce otevřenou politiku a věci veřejné. Souhlasím, až na to, že všechno má svoji míru. Docela by mě zajímalo, jestli by Klaus stejný přístup totální otevřenosti aplikoval i na soukromou sféru, třeba na podnikání.

Kdyby si ve svém čase na důchodu občas přečetl něco z filosofie, nebo politologie, či podnikání, věděl by, že podnikání je strategickou věcí.

A tam, kde se jedná o strategické jednání, tak se nelze chovat zcela otevřeně. prostě proto, že předáváte informace a know how konkurenci. Tajné služby jsou na tom ještě daleko hůř, tam by otevřenost znamenala velké prohry ve své činnosti. A v politice - i tam platí, že politika je do jisté míry strategickým jednáním. Pokud se týká čínského zrnka písku - dnes a denně se můžeme přesvědčit, že i velké země či společenství lze rozvrátit přes malé země, dokonce přes jejich regiony, dokonce přes jednotlivé město, dokonce přes jedince. Zrnko písku, Klaus tím mínil Českou republiku, je součástí Evropské unie. Tohle zrnko písku má v řadě případů blokační potenciál, stejně jako ostatní členové. Tak o čem to Klaus mele? stačí jediná země, i pidi země rozlohou a počtem obyvatel, aby EU zavařila a zmařila její plány. A že jsme nezajímaví?

Sdílíme tajné informace v obranné alianci NATO, v rámci bezpečnostních výborů EU, podílíme se na strategických projektech. Jako bývalý premiér a prezident by si ještě některé věci mohl pamatovat.


František Laudat, sociální sítě

ĎÁBLOVO DÍLO. Fakta a analýza. DIES iRAE

PRAHA 1968 SOVĚTSKÉ TANKY V  LIBERCI
Státník, který se dopustil tolika chyb jako Beneš, má v zájmu vlastního národa přímo povinnost odejít z vysoké politiky (Edouard Dalladier ke Štefanu Osuskému, 2. 10. 1939)

Český zákon č. 292/2004 Sb. stanoví, že se Edvard Beneš zasloužil o stát. Ale o jaký stát? 
O stát který nehoráznou menšinovou politikou vehnal většinu sudetských Němců do odporu proti Československu. O meziválečný stát který balancoval od roku 1933 na pokraji státního bankrotu a zachraňoval se jen s obtížemi zmocňovacím zákonem č. 95/1933 Sb. z. a n., navrhovaným již od roku 1930, opravňující vládu činit opatření bez předchozího souhlasu parlamentu aby ho v roce 1938 nahradil ještě tvrdší zmocňovací zákon č. 330/1938 Sb. z. a n. Stát ve kterém po válce vládl komunismus, stát Lidových milicí, Státní bezpečnosti, uličních výborů a všudepřítomného udavačství.

Mimořádně kvalitní, dnes téměř neznámý a historiky upozaďovaný ministerský předseda Antonín Švehla o tehdejším ministru zahraničí Benešovi prohlásil, že je neštěstím republiky a jeho politika povede národ do zkázy. Byla to prorocká slova.
Po teheránské schůzce se Benešovi zazdálo, že teď nadešel pro něj ten pravý čas. Na návštěvu Moskvy čekal plných osm dní na letišti Habbanyi u Bagdádu, tuto schůzku Sověti inscenovali v pravou chvíli. Uvítání na Kurském nádraží Benešově sebestředné povaze velmi zalichotilo, odpovídalo oficiální návštěvě představitele suverenního státu. Beneše očekával Molotov,Vorošilov, a další sovětští státnici mezi nimiž nechyběl ani Litvinov a Majskij. Večer byl na jeho počest uspořádán banket kde se poprvé setkal se Stalinem. Následujícího dne, 12. prosince 1943, došlo v Kremlu k podpisu předem dohodnuté smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci Československa a Sovětského svazu. 

Beneš vědomě nasadil státu, který se samolibě rozhodl zastupovat, okovy na dalších téměř padesát let. Horší ovšem bylo, než samotný text smlouvy, její politické pozadí. Beneš například nepoužíval zavedený název „Podkarpatská Rus“ a vyslovil přání, aby se po válce toto území přidružilo k sovětské Ukrajině. Beneš také žádal Sověty o zbraně: „Co chceme, je, aby se i na našem území vedla válka... ...před koncem aby se i náš národ cítil ve válce a v plné vojenské spolupráci s Ruskem... ...na konci bude u nás revoluce, partyzánská vojna“. To poskytlo Molotovovi příležitost aby se s jistou dávkou impertinence a sarkasmu zeptal, jak se vlastně v Čechách takový odpor lidu vůči okupaci projevuje.
Molotov ale s uspokojením vyslechl Benešovo ujištění, že příští Československo právě tak jako v politické sféře změní svou vojenskou orientaci i ve vojenské oblasti se Západem na Sovětský svaz. Memorandum dokonce zvažovalo možnost vzájemné koordinace národohospodářských plánů a požadovalo aby se ustanovily ve vhodný čas příslušné komise a hospodářská pomoc mohla začít hned po osvobození. Rozhovory se se také dotkly i řešení osudu československých Němců a Maďarů. Beneš projednal odsun se Stalinem již na banketu 11. prosince a Stalin vyjádřil souhlas. Pro Beneše bylo sovětské stanovisko důležité, Britové dosud svůj názor nevyjádřili a vyžadovali přesný a zavrubný návrh. S Molotovem ale zejména probíhala diskuze o budoucí vnitřní československé politice, zejména o budoucím systému politických stran a Benešových plánech na socialistickou proměnu státu.

Beneš také vedl jednání s moskevským vedením KSČ předjednaném s čs. komunisty ve velké Británii Noskem, Stránským, Goldstückerem, Löblem a dalšími. Tehdy také došlo ke změně politických struktur Kominterny ty byly proměněny na zahraniční byra komunistických stran, které ovšem podléhaly orgánům VKS(b). Tak bylo vedení KSČ začleněno do kremelských struktur a povaha jednání čs. komunistů tomu naplno odpovídala. Hodně času bylo věnováno diskuzi o budoucím politickém systému. Beneš a Gottwald se shodli v tom, že Národní fronta bude po válce existovat řadu leta že v ní musí být zajištěno prioritní postavení tří socialistických stran - komunistů, sociálních demokratů a národních socialistů. Kromě toho k nim měly patřit ještě Lidová strana a zamědělská strana. Ostaní strany, zejména ty které měly kritický pohled na Benešovu politiku, neměly nárok na existenci.
Komunistům 16. prosince 1943 doslova Beneš řekl: „Trvejte na tom, že chcete držet pozici nejsilnější strany. To bude důležité propříště, po volbách, vy budete asi jako nejsilnější strana potvrzeni. Vy komunisté jste na tom nejlépe, sousedství se Sovětským svazem bude hrát velkou úlohu při vzestupu vašeho vlivu. Musíte být však opatrní a věc nepřehnat, aby se neříkalo, že se to všechno rázem bolševizuje“.

Zdroj: Velké dějiny zemí koruny české - Klimek, Gebhart, Kuklík.


Kníže Karel Schwarzenberg, Analýza, Co je psáno, Ďáblovo dílo, CZ informace, Demokracie, Dies irae, Myšlenka dne, Psychopaté, Svobodný internet


SOCIÁLNÍ SÍTĚ, Jindřich Čech

A SAKRA. TO JE ANALÝZA PŘÁTELÉ...a to se urodilo na sociální síti! Dobře se to čte, autor je zkušený, znalý a inteligentní...

Svoboda a tanky 1968 PRAHA

Opět jako každý rok začne před 21. srpnem sborové lkaní, "jak nám Rusové svobodu vzali".

Socialismus s lidskou tváří? Tuhle mantru opakoval kdejaký debil. Nikdo neřekl "jděte už s tím socializmem do prdele. Svoboda roku 1968? Jen další z českých historických mýtů, byla to jen rvačka mezi soudruhy, stejně jako pozdější samet, ale české etnikum si vždy vybere raději líbivou pohádku než prostou realitu.


Pražské jaro nezačalo konferencí o Franzi Kafkovi v Liblicích, jak se to svým rozborem “krizových let” snažil namluvit roku 1969 veřejnosti ideologický odbor ÚV KSČ a jmenovitě známá kreatura soudruh Švestka, i když si to dlouho poté kdejaký kafkolog hrdě připomínal. Sovětský svaz už nějaký čas s nevolí sledoval jakési společenské uvolnění v Československu, které Rusové považovali za naprostou devastaci socialistické morálky. Málokdo dnes a i tehdy věděl, že to ale byl ministr vnitra Barák, kdo umožnil v Praze otevření divadla Semafor a že to bylo ministerstvo vnitra které dalo do vínku této scéně dva magnetofony a jinou zvukovou aparaturu rovněž na přání ministra Baráka. Nepřičítejme mu ovšem altruismus bez míry a hranic. Barák prostě hledal nějaké využití pro pražskou mládež, která začala dělat VB značné starosti.

Semafor a kavárna Luxor měli být místy kde se mládež vyblbne aniž to skončí rvačkou s policií. Tam se mohli lidé zasmát dvojsmyslným vtipům, získat pocit jakéhosi uvolnění a pak dál loajálně robotovat na panském. Zcela zřejmý faktor Pražského jara ovšem bylo obyčejné vědomí, že takhle už to dál nejde a i z toho důvodu, že tisíce ruských poradců a jejich bezbřehá blbost a arogance na všech úrovních řízení stačily znechutit už i mnohé jinak věrné členy komunistické strany.V roce 1962 se Sovětský svaz rozhodl pro útočnou strategii Varšavského paktu vůči Západu, čímž neobyčejně vzrostla strategická úloha Československa sousedícího s Rakouskem a SRN.

Jenže československý prezident Antonín Novotný požadavek rozmístit na území Československa jaderné zbraně a sovětské vojenské jednotky Rusům třikrát odmítl.

A to navzdory tajné smlouvě o umístění nukleárních zbraní na území ČSR uzavřené ministry zahraničí SSSR a Československa v roce 1965. Po posledním jeho odmítnutí odletěl Brežněv z návštěvy Prahy do Bratislavy za Alexandrem Dubčekem, za s nejvyšší pravděpodobností vyškoleným a „spícím“ sovětským agentem, a s jeho přispěním pak SSSR zařídil Novotného vystřídání v čele KSČ. Saša byl vždy pravý sovětčík oddaný Moskvě a kovaný bolševik – na 13. sjezdu KSČ v roce 1966 pronesl silně protizápadní řeč a dožadoval se „nepřetržité bolševizace“ KSČ v duchu Klementa Gottwalda, již před létem 1968 podepsal tajnou direktivu pro zřizování koncentračních táborů pro politické odpůrce KSČ. Kdyby nevtrhl do Československa v srpnu 1968 SSSR s vojsky zemí Varšavské smlouvy, postarala by se KSČ v čele s Dubčekem o likvidaci svých politických odpůrců sama, možná hůře, než to o několik měsíců později udělal Husák a jeho soldateska.

Novotný už tušil že jsou patrně jeho dny sečteny, ale nehodlal se vzdát. Za pomoci svého hocha na špinavou práci Mamuly začal jednat. Okamžitě po odjezdu Brežněva (9. prosince) začíná Novotný organizovat opatření k likvidaci svých politických oponentů v KSČ. Věrný Miroslav Mamula (který pravděpodobně pracoval na obě strany) informuje představitele armády a bezpečnosti o připravovaném úderu proti nepřátelům ve straně. Gomulka v té době zuřivě čistil Polsko a rozpoutal divokou antisemitskou kampaň a Novotný spolu s Mamulou se netajili s názorem že Gomulka koná správně. Na Mamulův pokyn vypracovávala Bezpečnost seznamy osob které měli být v hodinu H zatčeny a jejich počet šel do tisíců. Některé tankové a motorizované jednotky armády v okolí Prahy byly uvedeny do stavu bojové pohotovosti stejně jako celý policejní aparát a Lidové milice. Zároveň se chystala kapacita věznic a vyšetřovatelů. Podle očitých svědků bylo o komfort Lidových milicí hlavně jejího štábu postaráno. Lidové milice si zřídily sídlo svého štábu v budově Politické akademie Klementa Gottwalda, jen pár kroků od sídla kontrarozvědky v Sadové ulici. Štáb statečně popíjel a čekal na rozkaz k hodině H. Při své opilosti členové štábu ztratili zábrany, vyjadřovali svou touhu po akci a radost z toho, že se bude zavírat - Dubček a jeho slovenští nacionalisté, sionisti, hajzlové z kultury a také profesor Šik. Několik členů Politické akademie o všem neprodleně informovalo své přátele na ÚV. Generál Prchlík, náčelník hlavní politické správy ČSLA okamžitě informoval Dubčeka, okamžitě také o těchto veletajných přípravách píše francouzský Le Monde. 19. až 21. prosince se schází ÚV KSČ a po zuřivé hádce mezi Novotným a Hendrychem je Novotný přehlasován a výsledek rozdělení funkce prezidenta a prvního tajemníka KSČ je 5:5. Novotný konstatuje že se ve straně vytvořila nepřátelská frakce a dává pokyn k zahájení akce. Jenže armáda se nezapojuje a akci zastavuje generál Martin Dzůr (sovětský agent) který telefonicky informuje svého známého generála Pepicha a ten s celým okruhem velitelů úspěšně sabotuje Mamulův program. Dzůr i Pepich mají proč, oba jsou na seznamu 1032 vojáků kteří mají být zatčeni. Jen generál Janko se snaží zachránit situaci a svolává do Prahy 2. ledna poradu velitelů vojenských okruhů a jejich štábů. Kolder, osoba která se rovněž radila 8. prosince s Brežněvem, dává Novotnému ultimátum aby svolal zasedání ÚV, toho času na “vánočních prázdninách”. To se sejde 5. ledna a v jeho průběhu vyhovuje ÚV jeho “žádosti” a uvolňuje ho z místa prvního tajemníka.

Odpůrci Novotného jsou si jisti jeho pomstou a rozjedou sérii masových veřejných schůzí a hledají podporu proti Novotnému. Popud k tomu dává nový první tajemník Alexandr Dubček. 23. února informuje prostřednictvím armádního deníku “Obrana lidu” generál Pepich veřejnost o tom že v prosinci připravoval Novotný vojenský puč. Dubček pro jistotu odvolává ohlášenou přehlídku lidových milicí. 25. února prchá do zahraničí generál Šejna, Novotného přítel, tajemník Hlavního výboru KSČ na MNO. 14. března páchá sebevraždu generál Janko, náměstek ministra národní obrany. Pod tlakem zveřejněných odhalení a atmosféry svobody která se často nespravedlivě obrací osobně proti Novotnému, tento abdikuje 22. března i jako prezident republiky. Občané, alespoň jejich většina se radovala z iluze svobody, i z toho že se mohlo psát i dosud tabuizovaných věcech jako byla smrt Jana Masaryka. Nové vedení ovšem neváhalo v zájmu získání lidové podpory jít k jeho hrobu položit 7. března věnce. Ale jaro 1968 přineslo zároveň nebývalou aktivitu KGB proti Československu v zájmu udržení této kolonie pod ruskou správou. Týden po Novotného abdikaci byl překvapivě zvolen prezidentem republiky Ludvík Svoboda, od roku 1939 spolupracovník sovětské tajné služby.

Účelem uvolnění cenzury po lednu 1968 bylo vyvolat vůči Novotnému tzv. hněv pracujícího lidu a dát mu volný průchod ve sdělovacích prostředcích, aby se usnadnilo jeho odvolání z funkce prezidenta, což KSČ sama formálně učinit nemohla. Ovšem odvolanou cenzuru už pak nešlo bez použití represí znova nastolit a soudruhům se začala situace vymykat z rukou. Češi prostě reagovali jinak než ruské stádo které byli kremelští soudruzi zvyklí absolutně ovládat.
Dubček, neschopen realizovat Brežněvovi pokyny, otálel se svým svolením k umístění sovětských vojsk a potácel se od zdi ke zdi. Svůj pobyt v Československu i prodlužovala sovětská armáda dlící tam na spojovacím vojenském cvičení Varšavské smlouvy, čekajíc, až to Dubček zařídí . Ten k tomu nenašel odvahu, a tak sovětská armáda musela na pár týdnů zemi potupně opustit.

Dubček už nebyl schopen kontrolovat masy a média a Moskva s ním začala jednat jako s agentem, který selhal a svůj úkol nesplnil. Již v dubnu 1968 se československá rozvědka dověděla prostřednictvím svého agenta ve francouzské zpravodajské službě o sovětském plánu umístit své jednotky v Československu i bez československého souhlasu. Dubček byl o tom záměru neprodleně informován. V květnu v Moskvě Rusové Dubčekovi svůj požadavek upřesnili na 10 000 až 12 0000 vojáků Varšavského paktu na československém území. Kdyby nevtrhl do Československa v srpnu 1968 SSSR s vojsky zemí Varšavské smlouvy, postarala by se KSČ o likvidaci svých politických odpůrců sama, jen o několik měsíců později.Pražské jaro 1968 bylo tedy zřejmě jen doprovodným sledem událostí ke snaze umístit sovětská vojska v Československu, v podstatě jakousi kouřovou clonou, stejně jako odstranění Novotného který byl podezírán ruskou stranou že chce být český Ceaușescu.

 Česká veřejnost vnímá Pražské jaro jako příslib svobody ale to je naprostý omyl. Šlo jen o cynickou akci KGB a jejích českých pomahačů na území ruské kolonie zvané Československo.....

Sociální sítě, Jindřich Čech

Mix – Céline Dion - I'm Alive (Video version 2 - NO "Stuart Little 2" movie footage)

Céline Dion
Lyrics:
I get Wings to FlyI'm alive  When you call on me When I hear you breatheI get wings to flyI feel that I'm alive When you look at meI can touch the sky
I know that I'm alive When you bless the dayI just drift awayAll my worries dieI'm glad that I'm aliveYou've set my heart on fire  Filled me with love Made me a woman On clouds aboveI couldn't get much higher
My spirit takes flight Cause I am aliveWhen you call on me
When I hear you breatheI get wings to flyI feel that I'm aliveWhen you reach for me
Raising spirits high God knows that,
That I'll be the one standing byThrough good and through trying times
And it's only begunI can't wait for the rest of my lifeWhen you call on meWhen you reach for meI get wings to flyI feel that...When you bless the dayI just drift away All my worries dieI know that Im aliveI get wings to fly
God knows that I'm alive"

Sestry nabízejí spolupráci lékařům, pacienti doplácejí právě na to, že managementům ve většině nemocnic pořád pomáháme krizi flikovat, záplatovat, zastírat, a tím dál zhoršovat.

I vlajka zahřeje...ve dvou.
Sestry: Přidejme se k lékařům 

Výzva sester je cílená a míří na své kolegyně jak celostátně, tak místně. "Je důležité bojovat společně, ale též je důležité nezapomínat, že za sebe musí a může bojovat každý sám.

Čím víc oddělení a nemocnic se k bojkotu přesčasů v republice přidá a čím koordinovanější bojkot bude, tím samozřejmě lépe. Význam a sílu však bude mít bojkot i lokálně, v „naší“ nemocnici. To je dobrá zpráva, nemusíme čekat na ostatní, silní dokážeme být i lokálně, u nás doma," píše Iniciativa sester.Ve své výzvě sestry nabízejí spolupráci lékařům. "Přesčasový bojkot by otevřel možnost pro koordinovaný postup s lékaři. Ano, jsme dvě svébytné profese, s mnohdy vlastními problémy a zájmy. Ale práce a vůle udržet kvalitní péči o pacienty za důstojných podmínek pro nás všechny nás spojuje. 

A pokud lékaři opravdu zahájí bojkot, tím spíš bude na místě, aby sestry našly sebevědomí i v nemocnicích, kde dosud vyčkávaly a doufaly, že je někdo zachrání," dodávají sestry. 

Nejde jen o mzdy, ale i podmínky k práci. 
Iniciativa ve své výzvě také upozorňuje, že nejde zdaleka jen přislíbené a nesplněné navýšení výdělků. "Jde o zavedení státních tabulek všude. Jde o lokální pracovní podmínky, o přestávky na oběd, dodržování kompetencí, bezpečnost práce... Odmítnutí přesčasů nám může odlehčit od přepracování – a zároveň tlačit na managementy nemocnic a lepší mzdy: Jedna metoda boje tak může plnit hned dva cíle," píší sestry.

Zároveň se vypořádávají i s morálním dilematem, že by na odmítání přesčasů mohli doplatit také pacienti. "Je to špatná úvaha.
Zaprvé, pacienti doplácejí právě na to, že managementům ve většině nemocnic pořád pomáháme krizi flikovat, záplatovat, zastírat, a tím dál zhoršovat. Zadruhé, když budeme zachraňovat systém vlastním přetěžováním se, nikdo to neocení – a nejen to, budeme na to dál doplácet my i pacienti," upozornily sestry.

Prohlášení INICIATIVY sester celý text

NAŠE ZDRAVOTNICTVÍ

VIDÍTE TY ŠTÍTKY? TADY NAJDETE CO HLEDÁTE!

1968 7 000 000 ABBA Accordion ACTA Alison Krauss Amerika Amy Winehouse Analogie Analýza André Rieu Anglonubijské kozy Antonín Dvořák Aristoteles Až ztichnou bílé skály Básník a vizionář Beer Barrel Polka Bible Blogeři sobě Blondie Maria Bob Hurikán Boby Solo Bonnie Tyler Brandi Carlile Brilianty Bug Opera Buněčné receptory Cannes Film Festival Catherine Deneuve Céline Dion Cenzura na internetu? Cestování Cesty po světě Civilizace Clint Eastwood Co je psáno CZ informace czaktualne Česká písnička Čtyřčata D-FENS Ďáblovo dílo Dáma a zvoneček Dance Delta Goodrem Demokracie Deprese Diamanty Dies irae Diktatura Diskuze a debaty Dlouhá cesta Dobrý voják Dobrý vtip! Dr WEB Drahé kameny Dvorak From the New World Editace a styl psaní příspěvků Edith Piaf Eliška Hašková Emoce Enya Etika EU evergreen Exekutor v česku Exenatid Externí disk Facebook Faith Hill Fake News Falešná kočička Filmy Fotografie fotografie přírody G+ Geek Google Google AdSense Google Analytics Google+ Haddaway Heligonky Hemagel Hledání Horoskop Univerzal Hudební historie Humor Charlie Chaplin Christmas In Vino Veritas Inteligence Internet Irsko Islám Italie Jahody jak na to Johannes Urzidil Johnny Cash Judith Durham Kačaba Kaddafi Kamenný most Kanada Karel Hašler Karel Kryl Karel Kryl Nehažte kamení Karel Schwarzenberg Karikatura Karlův most Kaše Kate Middleton Kemel Klávesové zkratky Kníže Karel Schwarzenberg Komentáře Kompot Kopírování Korsika Kozy Krásné ženy Krmení zvěře Kruh Užitečné příspěvky Krystalky Kuřecí La Marseillaise Lara Fabian Lásky čas Lavičky Led Zeppelin Legrace Lékař Lež Lidský mozek a chování Life at Google Loučení LSD Lyžování Maminka Manicko depresivní syndrom Mariah Carey Marianne Faithfull Marmeláda Marta Kubišová Martina Martinské Holé Medicina Megan Fox Melody Boys Memory MEXICO Mike Oldfield Milenci Mireille Mathieu Mix – Kelly Family - I Can't Help Myself Mládí Mléko Mobilní internet Moskevské večery Moudrost Moudrost Věků Mozart Murphyho zákony Muzikály Myšlenka dne Natalie Imbruglia Natalie Portman Nefunkční bezpečnostní hláška Nikon Novinky O dobrodiních O Holy Night O nejvyšším dobru a zlu Objevy Oldřich Nový Paměť Paris. Vive la France! Parkinsonova choroba Pektin Petosa Petr Novák Petula Clark Pirátství Píseň kopretiny Písně kytaristů v černém Pivo Policie Pověz mi co jíš... Pozitivní myšlení Poznámky Praha Pravda President Proces wuauclt.exe prohlížeč Opera Příběhy Příroda Přítel rodiny Psychiatrie Psychopaté Ptáci Pussycat Qui tacet... R. A. Dvorský Radkin Honzák Rachmaninov Rajské Rath a sedmimilionová krabice Reese Whiterspoon Referendum Renata Requiem Retro Robot ve škole to je Amerika Rodina Rozšíření Opery Řešení problémů Sametová revoluce Screenshot Seneca Shakira Schemer Slavonic Dance Smazání Facebooku Smetana Sociální patologie Sociální sítě Sokrates Soubory .OGG Soukromé pasti Spánek Stahování Stalking Starci na chmelu Statečnost Stoicismus Street View Svoboda Svobodný internet Syrie a Jordánsko Šampaňské Škola Švejk Taxmeni teen song's Technické spekulace Teotihuacan Teror a závislost The Legend The New York Times The Ronettes The Seekers The ultimate western The world is with you Tipy Trampské písničky Trpajzlíci Twitter U bankomatu Ukrajina Unwand Úvod Už mě koně vyvádějí Úžasné Václav Havel Valentina Lisitsa Válka Vanessa Mae Vánoce Večerníček Věda a terapie Velký švýcarský salašnický pes VENEZUELA Verše Veřejné mínění Veteráni Videa Videa Hity Evergreen Virtuální prohlídka měst Vtipy Výchova WC story WD My Passport Western What Is Love YouTube Yvetta Simonová Zahrada Zajímavosti Zákon Zamilované Závislost Závist Zdraví Zdravotní Sestry Ze smetiště internetu Zelenina Zima Zimní sporty Zlatá šedesátá Zrychlení počítače? Zvěř v zimě Židovské Žluna

Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém životě, má jen 60 minut (Sofoklés)

Vybraný příspěvek

Co se povídá... Tady je klid. Tady je to tak blbý, až je to dobrý.

Zdravotnictví potřebuje každý..... ale platit si to ne? Dopoledne ve zdravotnickém středisku PANÍ rozrušeně: "Slyšela jste o t...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...