Už jenom nějaký bůh to může zachránit. Pro psychiatrii to byla doba velkých objevů a otevírajících se šancí a také zpočátku v USA přitvrzující války mezi psychiatry a psychology,

Šedesátá léta byla neuvěřitelně bohatá na události, které s odstupem půlstoletí lze považovat za historické, počínaje kubánskou krizí, přes Beatles, děti květin a Pražské jaro, expanzi do vesmíru, až po Heideggerův traktát (jasnozřivě hodnotící nezvládnutou moc technologií) známý pod názvem: 


Pohádková
Už jenom nějaký bůh to může zachránit.

Pro psychiatrii to byla doba velkých objevů a otevírajících se šancí a také zpočátku v USA přitvrzující války mezi psychiatry a psychology, kteří prohlašovali, že by měli mít právo předpisovat nové léky, protože psycholog lépe rozumí duši zdravé i nemocné a lépe ví, jaké léky na které příznaky sednou. Psychiatři své výsadní postavení uhájili až na jednu výjimku, a tou byl diethylamid kyseliny lysergové – LSD – přípravek, který nabyl zavzat mezi přípravky posvěcené. U nás jsme byli opatrnější a jako Lysegamid se včlenil mezi léčiva, v USA ale ne.
Sirotkem dlouho nezůstal, protože se ho zmocnil Timothy Leary a začal s ním provozovat kejkle, pro něž ho nakonec vyhnali z Harvardovy univerzity, což mu u nás tehdy vyneslo titul falešný prorok LSD. Jak LSD léčí nechme nyní stranou, sám o sobě jistě ne a jeho použití jako pomůcky při psychoterapii nepřináší zdaleka takové výsledky, jaké byly očekávány. Vzpoury psychologů podnítily antipsychiatrické hnutí, které prohlašovalo duševní nemoc za mýtus a psychiatrii za nástroj moci, který má za úkol regulovat odchylnost názorů, nikoliv pomáhat nemocným, kteří ve skutečnosti nemocnými nejsou. Také v jistém směru tvrzení postfaktické, řečeno dnešním slovníkem.
Ke zmatkům v USA přispěl náhlý statistický nárůst pacientů trpících schizofrenií, z 1 % na 3 %, což byl pochopitelně nesmysl způsobený nesprávným diagnostickým postupem. Této skutečnosti využil antipsychiatricky smýšlející psycholog David Rosenhan, který prohlašoval, že psychiatři jsou břídilové, kteří nepoznají nemocného od zdravého. A uskutečnil mazaný plán: do osmi psychiatrických zařízení poslal osm svých psychicky zdravých spolupracovníků, kteří uvedli jen jeden nesprávný údaj, a to, že včera měli „záslech“, hlas, který říkal něco zlověstného a že nevědí, zda to byla skutečnost, nebo zda se jim to jenom zazdálo. Jeho dobrovolníci strávili v blázincích od sedmi dnů do sedmi týdnů, byli tam „léčeni“ a odešli s diagnózou: sedmkrát schizofrenie a jednou maniodepresivita.
Rosenhan výsledky své studie otiskl v roce 1973 v prestižním žurnálu Science pod názvem Zdraví lidé na nezdravých místech (On being sane in insane places), čímž psychiatry značně našňupnul. Je to čtení dodnes zajímavé, zejména pokud jde o komunikaci, resp. vyhýbání se jí. Po pár slovních přestřelkách slíbil, že v dalších třech měsících pošle další falešné pacienty. Neposlal nikoho a v blázincích bylo vytipováno několik desítek podezřelých. Studie byla velmi užitečná, protože vedla ke zpřesnění diagnostiky. Přelet nad kukaččím hnízdem NENÍ výpovědí o stavu blázinců obecně. ale příběhem o moci, manipulaci a zlu zasazeným do tohoto prostředí (to jen na okraj – může se totiž odehrávat kdekoliv, ale tam, kde jsou postiženi nemocní v situaci dvojí bezmoci, nabývá na dramatické účinnosti).
Trochu analogická situace se teď odehrává v souvislosti s infiltrací v údajně pomáhajícím zařízení AKTIP, nezdravotnickém, ale deklarujícím léčení podivuhodnými způsoby, které jsou vydávány za psychosomatické. Pacientka – dle dokumentace – zde uvedla na rozdíl od Rosenhanových přátel čistou pravdu a navíc vše doložila čerstvými výsledky vyšetření. Během serie návštěv zažila za slušné peníze kvalitní panoptikální scény a neuvěřitelná prohlášení, která, jak se zdá, zlidovějí jako trefné „hlášky“. Přestože zde pravda vyšla najevo, obrana majitelky uvádí, že materiál je zmanipulovaný. Nevím, zda ČT také zmanipulovala nestudium a nedoktorát údajné terapeutky, jejíž manžel dokázal snad víc než baron Prášil. Přesto mi chodí zprávy o tom, že zmiňované nehoráznosti jsou pro jejich pisatelky reálnou skutečností, s níž snad pracují i nadále.
Jestli aktérky podobných podniků vycházejí z premisy, že náš pan prezident taky lže, jak když tiskne a že mu to prochází, proč by tedy nemohly dělat totéž se stejným dopadem, jsme v době postfaktické až po krk a pojďme vyměnit prezidentskou standartu za něco moderního. „Pravda tedy nevítězí, pravda zůstává, když bylo všechno ostatní prošustrováno“, říká Ludvík Vaculík v textu 2000 slov. Ekonomicky se máme jak prasata v žitě, k čemu tedy pravda? Než tyhle zásoby prošustrujem, dnešní lháře už dávno hlava bolet nebude.
„Pravda zvítězí, až se naučí, co umí lež. Pravdu je asi potřeba šířit agresivněji a úspěšněji, než se šíří lži. Jiná varianta z tohoto hlediska není.“ To jsou slova profesora Jana Zrzavého v rozhovoru pro Vesmír, otištěná o pouhých padesát let později. Jde o to, kdo ji chce poznat a kdo ne. Novičok už prý dnes nikoho nezajímá. Odhalení viditelné skutečnosti, že král je nahý, vyžaduje někoho, kdo tuhle pravdu vysloví, navíc tak, že ho bude slyšet. Jinak budou všichni chodit okolo a dělat, že nic nevědí, nevidí a nemají v úmyslu řešit. Například skutečnost, že Miloš Zeman škodí této zemi svými nepravdivými prohlášeními a dalšími aktivitami víc, než deset zařízení typu AKTIP. 

Radkin Honzák, autorsky sdíleno na blogu...

MÍSA PLNÁ JAHOD...s jahodovým kompotem a jahodami ve vlastní šťávě – ve skle. Jahodový kompot z pektinů z jablečných slupek a nedozrálých jablek...

Krása čerstvých jahod...na míse ze  zahrádky
MÍSA PLNÁ JAHOD...

Obrázek se hodí na počátek léta

 s jahodou lesní, jahodníkem truskavcem, trávnicí nebo s jahodníkem obecným.
Tyto rostliny ovšem nebyly předchůdci zahradních jahod. K našim kulturním odrůdám přispěly až americké botanické jahodníky. Vlastí kulturních jahodníků je sice Francie, některé prameny uvádějí Holandsko, ale dnes pěstované ananasové jahody vznikly zkřížením chilského a virginského jahodníku. 

K nám se jahodník dostal až na samém sklonku 19. století. Počátek 20. století znamenal i pokrok v konzervování. Jestliže se z divokých jahod dala svařit povidla (jsou poměrné „suché“),
 jahody zahradní obsahují tolik vody, že její odpařování znamenalo mnohahodinovou práci. 

Jahody neobsahují žádný pektin, takže k zahoustnutí muselo dojít pouze kondenzací.

 Výsledek byl přitom nejistý, neboť jahody snadno podléhají plísním. Díky rozšíření tak zvaných patentních zavařovacích sklenic pronikla i do malých domácností konzervace sterilizací. Spíže pěstitelů jahod se začaly plnit jahodovým kompotem a jahodami ve vlastní šťávě – ve skle.

Doslova revoluci v oboru domácího zavařování způsobil ve 30. letech světový vynález českého chemika Ladislava Koldinského, a to výtažek pektinů z jablečných slupek a nedozrálých jablek, Koldinským nazvaný Petosa. 

Díky Petose mohly hospodyňky začít vyrábět marmelády i ze samotných jahod, bez přídavku jiného želírujícího ovoce, což předtím nešlo.

Lékař, Řešení problémů, Dobrý vtip!, Vtipy, jak na to, Medicina, Myšlenka dne...nepochybně ze mne bude také výborný lékař.

Lékař a rtg

Je to vtip, nebo není? Takhle to vlastně léta funguje ...  


Říká mladý lékař staršímu kolegovi: "Těch chorob je tolik, jak je mám poznat?“

Zkušenější lékař se usměje a říká: "Přijde kuřák, řekneš mu, že to má z kouření. Ožralovi, že z chlastu. Přijde tlusťoch, hodíš to na obezitu. U chcípáka na podvýživu. Když v práci dře nebo je sportovec, tak to prohlásíš za přetížení nebo přetrénování. Usedlému řekneš, že je to z nedostatku pohybu. Mladému, že jde o růstové problémy. Starému, že je to ve stáří normální. A co máš říci masožravým, vegetariánům, opáleným a neopáleným, to už snad chápeš sám, vždyť na co bys jinak měl ten čerstvý diplom. Vyúčtuješ si měření krevního tlaku a poplatky a hlavně mu nakonec předepíšeš hrst prášků od nejlépe platícího dealera. Když přitom bude remcat, že mu minule po těch prášcích bylo hůř a že mu nepomáhají, tak mu řekneš, že lékař jsi ty a ne on, že musí něco vydržet, že začnou zabírat až po delším čase, že je určitě bral nepravidelně nebo že je asi zapíjel alkoholem a ať je určitě bere dál.

 Když bude hodně otravný, vyměníš mu je za prášky od druhého nejlépe platícího dealera, poznamenáš, že tyto už jsou ty vůbec nejlepší, že jsou ze Švýcarska a budeš se u toho tvářit, jako bys mu je platil ze svého." Mladý:"No ale co když přijde zcela průměrný nekuřák?" Zkušený:"No potom ho, podle své nálady, buď prohlásíš za hypochondra a vyhodíš ho hned nebo řekneš, že je to psychosomatické a přihraješ ho kamarádovi psychiatrovi." Mladý:"Ale co když se ho ani potom nezbavím?" Zkušený: "V takovém případě ho pošleš na kolečko odborných vyšetření. A máš od něj pokoj nejmíň na rok. A kdyby i to náhodou přežil a ještě se k tobě vrátil, už bude dávno mít jiné starosti, nevzpomene si ani, jak se jmenuje, natož aby tě otravoval, že chce nějakou diagnózu a léčbu."
Mladý: "Díky za rady, nepochybně ze mne bude také výborný lékař."

Dies irae, Diktatura, Demokracie, Facebook, O nejvyšším dobru a zlu, Paměť, Trpajzlíci VE VÁLCE...

DĚT KRESLÍ

Jak se chovali Rusové v Litvě (Jan Beneš) a pan Štětina by mohl doložit obdobné zločiny z Čečenska, v paměti jsou jejich skutky z Afganistánu. 
To je národ se kterým nás prezident Zeman a řada dalších zkurvenců dává dohromady a neustále posloucháme oslavné pajány na všeslovanství. .
"Ruští bolševici dokonce masakrovali i děti na táboře. V Rainaiském lese našli místní obyvatelé po jejich odchodu 76 mrtvol mladých chlapců – skautů. Dvě těla měla z úst vytržené jazyky, u čtyř pak chyběly vyrvané genitálie. Třem z těl někdo z katů vložil penis do úst. Řad těl měla deformované nosy, roztříštěné hlavy a rozdrcené čelisti. Chlapci byli postříleni typicky bolševickým způsobem - kulkou do týlu. Jeden hoch měl zatlučený dřevěný kolík do oka
.
V Panevežysu nastal při ústupu Rusů masakr. Jednotky rudoarmějců povraždily několik desítek dělníků ve zdejších továrnách, lékaře a personál ve zdejší nemocnici, zdravotní sestra Zinaida Kanevičiene byla znásilněna a umučena. Stalo se 26. června 1941.


Ve věznici Kretinze po sobě komunistické stvůry nechaly mučící kůl. Vězeň byl k němu přivázán ocelovým lanem, pálen, natírán kyselinou solnou, bylo mu uřezáno pohlaví a vypíchány oči."
Může se pak někdo divit, že řada mladých mužů z Pobaltí vstupovala do Waffen SS aby bojovala s bolševismem?

Jindřich Čech, sociální sítě FB

VIDÍTE TY ŠTÍTKY? TADY NAJDETE CO HLEDÁTE!

7 000 000 ABBA Accordion ACTA Alison Krauss Amerika Amy Winehouse Analogie André Rieu Anglonubijské kozy Antonín Dvořák Aristoteles Až ztichnou bílé skály Beer Barrel Polka Bible Blogeři sobě Blondie Maria Bob Hurikán Boby Solo Bonnie Tyler Brandi Carlile Brilianty Bug Opera Buněčné receptory Cannes Film Festival Catherine Deneuve Cestování Cesty po světě Civilizace Clint Eastwood Co je psáno CZ informace czaktualne Česká písnička Čtyřčata D-FENS Ďáblovo dílo Dáma a zvoneček Dance Delta Goodrem Demokracie Deprese Diamanty Dies irae Diktatura Diskuze a debaty Dlouhá cesta Dobrý voják Dobrý vtip! Dr WEB Drahé kameny Dvorak From the New World Editace a styl psaní příspěvků Edith Piaf Eliška Hašková Emoce Enya Etika EU evergreen Exekutor v česku Exenatid Externí disk Facebook Faith Hill Falešná kočička Filmy Fotografie fotografie přírody G+ Geek Google Google AdSense Google Analytics Google+ Haddaway Heligonky Hemagel Hledání Horoskop Univerzal Hudební historie Humor Charlie Chaplin Christmas In Vino Veritas Inteligence Internet Irsko Islám Italie Jahody jak na to Johannes Urzidil Johnny Cash Judith Durham Kačaba Kaddafi Kamenný most Kanada Karel Hašler Karel Kryl Karel Kryl Nehažte kamení Karel Schwarzenberg Karikatura Karlův most Kaše Kemel Klávesové zkratky Kníže Karel Schwarzenberg Komentáře Kompot Kopírování Korsika Kozy Krásné ženy Krmení zvěře Kruh Užitečné příspěvky Krystalky Kuřecí La Marseillaise Lara Fabian Lásky čas Lavičky Led Zeppelin Legrace Lékař Lež Lidský mozek a chování Life at Google Loučení LSD Lyžování Maminka Manicko depresivní syndrom Mariah Carey Marianne Faithfull Marmeláda Marta Kubišová Martinské Holé Medicina Megan Fox Melody Boys Memory MEXICO Mike Oldfield Milenci Mireille Mathieu Mix – Kelly Family - I Can't Help Myself Mládí Mléko Mobilní internet Moskevské večery Moudrost Moudrost Věků Mozart Murphyho zákony Muzikály Myšlenka dne Natalie Imbruglia Natalie Portman Nefunkční bezpečnostní hláška Nikon Novinky O dobrodiních O Holy Night O nejvyšším dobru a zlu Objevy Oldřich Nový Paměť Paris. Vive la France! Parkinsonova choroba Pektin Petosa Petr Novák Petula Clark Pirátství Píseň kopretiny Písně kytaristů v černém Pivo Policie Pověz mi co jíš... Pozitivní myšlení Poznámky Praha Pravda President Proces wuauclt.exe prohlížeč Opera Příběhy Příroda Přítel rodiny Psychiatrie Psychopaté Ptáci Pussycat Qui tacet... R. A. Dvorský Radkin Honzák Rachmaninov Rajské Rath a sedmimilionová krabice Reese Whiterspoon Referendum Renata Requiem Retro Robot ve škole to je Amerika Rodina Rozšíření Opery Řešení problémů Sametová revoluce Screenshot Seneca Shakira Schemer Slavonic Dance Smazání Facebooku Smetana Sociální patologie Sociální sítě Sokrates Soubory .OGG Soukromé pasti Stahování Stalking Starci na chmelu Statečnost Stoicismus Street View Svoboda Svobodný internet Syrie a Jordánsko Šampaňské Škola Švejk Taxmeni teen song's Technické spekulace Teotihuacan Teror a závislost The Legend The New York Times The Ronettes The Seekers The ultimate western The world is with you Tipy Trampské písničky Trpajzlíci Twitter U bankomatu Ukrajina Unwand Úvod Už mě koně vyvádějí Václav Havel Valentina Lisitsa Válka Vanessa Mae Vánoce Večerníček Věda a terapie Velký švýcarský salašnický pes VENEZUELA Verše Veřejné mínění Veteráni Videa Videa Hity Evergreen Virtuální prohlídka měst Vtipy Výchova WC story WD My Passport Western What Is Love YouTube Yvetta Simonová Zahrada Zajímavosti Zákon Zamilované Závislost Závist Zdraví Ze smetiště internetu Zelenina Zima Zimní sporty Zlatá šedesátá Zrychlení počítače? Zvěř v zimě Židovské Žluna

Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém životě, má jen 60 minut (Sofoklés)

Vybraný příspěvek

Co se povídá... Tady je klid. Tady je to tak blbý, až je to dobrý.

Zdravotnictví potřebuje každý..... ale platit si to ne? Dopoledne ve zdravotnickém středisku PANÍ rozrušeně: "Slyšela jste o t...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...