Diskuze a debaty. Naše budoucnost je na západě. Patříme na západ a proto jsem pro úzké spojenectví s USA a s Velkou Británií. Jen ti mohou zaručit naší svobodu a nezávislost.

Amíci  - Američtí Dragouni jsou vítáni v Polsku

Na sociální zdi evropského poslance:


Abych to tady doplnil. Já žiji téměř 50 let v západní Evropě. Žil jsem ve Francii a v západním Berlíně. Procestoval jsem celou severní polokouli a především USA. Celý svůj život jsem bojoval proti komunismu a proti ruské okupaci své země. I já jsem přesvědčen, že naše budoucnost je na západě. Patříme na západ a proto jsem pro úzké spojenectví s USA a s Velkou Británií. Jen ti mohou zaručit naší svobodu a nezávislost. Ne Evropa a nednešní EU, která se stále více staví jak proti USA, tak proti Velké Británii. Copak to nikdo v České republice nevidí?


V žádném případě se nemůžeme spoléhat na Německo. To říkám, jako člověk, který v Německu žije již téměř půl století. Němci po zkušenostech druhé světové války nikdy, na rozdíl od Američanů, nepůjdou kvůli České republice do války s Ruskem . Nikdy nepůjdou do žádné války. Evropa není schopna zaručit dlouhodobě naší bezpečnost. Německo nás zradí a nikdy nebude hájit bez Američanů Evropu proti Rusku . Senátor Jaromír Štětina to ví a přesto obelhává českou veřejnost. Evropu jsem chtěl a spolubudoval jako svobodnou společnost nezávislých národů a států. Ne jako hegemonii křesťansko-islámského Německa a Francie nad mou vlastí. Jsem proti tomu aby v České republice vznikaly paralelní islámské společnosti, jsem proti tomu, aby o osudu a přežití mě vlasti rozhodovali lidé, kteří vědomě v Evropě tuto křesťansko-islámskou postojovou diktaturu budují.

Bez Američanů by Češi ještě dnes byli v područí Rusů a já bych se nesměl vrátit do vlasti.

Protože Němci se počátkem osmdesátých let jednoznačně a ve své většině postavili proti USA v otázce Pershing raket, o kterých rozhodl americký president. To byl počátek pádu Sovětského svazu. Bez Američanů by nikdy nepřežil západní Berlín, kde žiji od roku 1971 v americkém sektoru. V době Pershing raket Němce osud mé vlasti vůbec nezajímal. V Bonnu protestovalo proti americké politice 4 milióny Němců. Osud východního bloku jim byl úplně jedno. Řvali jak umanutí, že je Američané chtějí ve svém antikomunismu obětovat. Osud Čechů a Poláků jim byl jedno. Ti politikové, kteří instalování raket v BRD nakonec proti vůli většiny Němců prosadili, již nežijí. Např. Helmut Schmidt a jiní, Ti němečtí PANCHARTI, kteří tenkrát v Bonnu proti USA protestovali, nám dneska v Evropě vládnou.
A s těmi se přátelí i Jaromír Štětina, který v té době, když my, skuteční antikomunisté v Německu museli bojovat nejenom proti komunistům, ale i proti německým , Brežněvovým lokajům, jezdil na své "dobrodružné cesty" do Sovětského svazu. Proto nemá z mého pohledu dnes žádné MORÁLNÍ oprávnění něco za Českou republiku v evropském parlamentu prosazovat, protože ten se jednoznačně obrací proti USA a proti Velké Británii. Lidé, prosím Vás, nenechte se oblbovat a myslete na budoucnost naší vlasti a na budoucnost Evropy!


Z diskuze: 
Je to především Německo a jeho současná zahraniční politika, která dnes 24 hodin denně prostřednictvím zgleichschaltované státní televize a rozhlasu zběsile štve proti současné americké administrativě a americkému prezidentovi. Ještě nikdy nebyly v poválečné době vztahy mezi USA a BRD tak špatné. Německo zcela protiprávně otevřelo schengenské hranice a pustilo zcela bez kontroly do Evropy milióny islámských uprchlíků. Merkelová provádí zcela bez ostychu nejenom islamizaci Německa, ale i celé Evropy. Dnes vyhrožuje malým evropským národům, které tuto politiku odmítají a pokoušejí se jí bránit. Spustila právě v Německu gigantickou, zcela nedemokratickou propagandu své zhoubné politiky.
Současný americký prezident je jedinou reálnou silou, která se tomu postavila a president Trump veřejně tento zločin na evropské kultuře označil jako velkou chybu. Amerika takto hájí Evropu před silami v EU, které ji chtějí zničit. V zájmu Evropy a v zajmu naší svobody a nezávislosti je třeba se spojit s USA a s Velkou Británií a vypovědět EU poslušnost.

Štěpán Benda, sociální sítě internetu


#Diskuze a debaty, Amerika, EU,Co je psáno, Demokracie, Dies irae, Myšlenka dne, O nejvyšším dobru a zlu, The world is with you, 

Zděšení, jedním slovem úchylná hrůza! Co jiného jste si představovali pod vousama od bubáků? To není pohádka, bláhoví důvěřivci! #Teror a závislost, Civilizace, O nejvyšším dobru a zlu, Sociální patologie

Evropa, tedy Evropa lídrů evropské unie 
Zabít, zabít, zabít co nejvíce nevěřících

je uražená, že ji Donald Trump odklonil na druhou kolej. Ale Evropa je na druhé koleji, neřku-li na nějaké slepé koleji už dlouho.

Dědici ctihodných pánů Adenauera, de Gasperiho a Schumanna už dávno oblékají kryptokomunistický kabát a nevnímají a co hůř, dokonce podporují nebezpečí hrozící evropskému regionu. Je to stejné jako v meziválečném období. Všichni sledovali nárůst totalitního socialistického režimu v Německu více méně s porozuměním a nijak nehodlali proti němu zasáhnout, než se rozvine. Přitom se Adolf se svými záměry vůbec netajil, v "Mein Kampf" najdeme vše co se později stalo realitou. Obrovské finanční půjčky od Británie, Francie a USA včetně materiální pomoci Sovětského svazu které byly poskytnuty Německu vedly k vyzbrojení nacizmu a to pak muselo být zaplaceno miliony životů nevinných obětí při pozdní likvidaci této zhoubné ideologie. Stejně blahosklonně ovšem přistupují evropští lídři ke islámu, jako by korán, byť je to zmatená kniha, neříkal že slib daný nevěřícímu se nemusí dodržet. 

Korán, tato svatá kniha islámu, se vyslovuje zcela přímo:

"2:191 Zabíjejte je všude (nevěřící), kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití. Avšak nebojujte s nimi poblíže mešity posvátné, dokud oni s vámi zde nezačnou bojovat. Jestliže však vás tam napadnou, zabte je - taková je odměna nevěřících.
3:10 V ten den nebudou nevěřícím majetky ani děti jejich proti Bohu nic platny a stanou se palivem pro oheň pekelný.
3:178 Nechť si ti, kdož nevěří, nemyslí, že odklad, který jsme jim povolili, je pro ně dobrý; povolili jsme jim odklad jen proto, aby hříchy své ještě rozmnožili, a je očekává trest zahanbující".

Jen idiot si může myslet, že se nenajde část frustrovaných muslimů, která tato Mohammedova prohlášení nevezme vážně. Leckdo se zmiňuje a statistikami potvrzuje, že ta naše západní civilizace, výsledek úsilí dvou tisíciletí, má už hodně na kahánku. Destruktivní muslimové jsou již nejen před dveřmi, ale značně i ve dveřích a přicházejí s posláním křesťanské dědictví zničit. Muslimská rodina má v průměru osm dětí, kdežto evropský průměr dosahuje jen 1,4 dítěte. Islámští vetřelci si do Evropy přivezou víc než jednu plodnou rodičku, ty všechny pak živeny státem se nadále rozmnožují a rozdíl mezi nárůstem původního obyvatelstva a oněch vetřelců se pak ještě víc násobí. ̈
V zájmu zachování lidských práv které si vykládají po svém, se nám snaží některé politické elity vysvětlovat že většina muslimů je vlastně mírumilovná. Jistě je, ale jen do té doby, než je vyhlášený džihád, který jim umožní si přivlastnit cizí majetek. Tohle všechno se už odehrálo v Alžírsku, stačí si jen tu historii přečíst. Můžeme se stokrát dojímat nad osudy uprchlíků z válečných území, můžeme uplatňovat humanismus při přijímání běženců ale to nic nemění na tom, že mezi sebe přijímáme dobrovolně svoje vrahy.
Zachovat se, tak jak se v tomto případě chová Japonsko, je pro většinu evropských vlád patrně zcela nepřijatelné.
Japonsko je jediná země, který neposkytuje své občanství muslimům. Nedává jim povolení k trvalému pobytu, šíření islámu je zakázáno, v Japonsku se na univerzitách arabština, jakož i další islámské jazyky nevyučují, nelze importovat korán psaný v arabštině. Povolení k přechodnému pobytu obdrželo jen 2000 muslimů, kteří musí ovládat japonštinu a své náboženské zvyklosti vykonávat pouze ve svých domovech. Muslimové žijící v Japonsku jsou zaměstnáni pouze zahraničními společnostmi. 
Nejsou poskytována pobytová víza muslimským lékařům, inženýrům. Ve většině společností je v jejich pravidlech, že žádný muslim u nich nesmí být zaměstnán. Muslimové nemohou ani pomyslet na pronajmutí domu v Japonsku. Pokud si Japonka vezme muslima, pak je považována za vyvrhele, a to navždy. V Japonsku panuje oprávněné přesvědčení, že islám je netolerantní náboženství, od něhož je radno se držet co nejdál.
Podrobná zpráva OSN (UNDP – United Nations Development Program) říká o stavu a výkonu arabských států: „consistent record of failure“ - opakované neúspěchy, totální selhání, neochota či neschopnost obyvatelstvu dát svobodu, umožnit prosperitu, zaručit bezpečnost. Vesměs nevalné až ubohé výsledky v hospodářství, jeho produktivitě, v sociálním rozvoji, vzdělání, kultuře. (V období 1980 až 2000 Saúdská Arábie, Egypt, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Sýrie, Jordánsko svým jménem zaregistrovaly všeho všudy 367 patentů. (Drobný Izrael jich docílil dvacetkrát tolik – 7652.)

Tohle ovšem euroidiotům nevadí, budou propagovat svoje praktiky až do zničení Evropy. Dědictví našich předků, kteří bojovali u Poitiers, těch kteří po několik století vyháněli Maury ze Španělska a dokončili reconquistu, těch kteří bojovali u Lepanta, vojáků prince Eugena a masy dalších kteří se zúčastnili již patnáct století trvající války s islámem je zapomenuto.


Jindřich Čech, sociální sítě

#Teror a závislost, Civilizace, O nejvyšším dobru a zlu, Sociální patologie, 

Vyspělá společnost a etické humánní principy. Co je znakem vyspělé společnosti? Etika, Lidský mozek a chování, Demokracie, Moudrost, Řešení problémů

Londýn 
Co je znakem vyspělé společnosti? 


 Troufnu si to definovat. Je to pozoruhodně jednoduché. (...) Je to uctívání (ne pouze dodržování) obecných etických principů.

 Jinak řečeno, je to systém nepsaných zákonů, které jsou v hlavách lidí dané společnosti zakořeněny a kterými se lidé spontánně bez jakékoliv direktivy řídí. Je to zajištěno vědomím lidských povinností, vypěstovaným tradicí (společenskou, rodinnou) a upevňovaným všudypřítomnými okolními vzory.

 Takto vyspělá společnost nemá hypertrofický a nepříliš funkční právní systém, který se zoufale snaží nařizovat lidem, že nemají korumpovat, podvádět a krást. Pokud se však něčeho takového dopustí, jsou souzeni, mírně řečeno, málo efektivně. Ale to je to nejmenší zlo. Mnohem větším zlem je nekonečná chtivost mít více a ještě více (zejména peněz, ale i moci) a udržet to, oboje za každou cenu.

Tady zákony nemohou platit. Pokud jde o tržní principy, jejich působení je velmi neefektivní a navíc omezené, jak ukázala a stále ukazuje hospodářská krize.

Ve vyspělé civilizované společnosti platí jeden vnitřní zákon –„to se nedělá“.

 Tento vnitřní zákon stále ještě někde ve světě přežívá. Vybavuje se mi snad jedině Velká Britanie, kde snad stále ještě existuje nepsaný „common sense“. Jeho zavádění se dělo procesem výchovy a vlivem vzorů. Byl to proces dlouhodobý, několikagenerační, jinak to nejde. Nedá se rychle zavést žádným nařízením, manažerským plánem, a to ani za přispění evropských fondů.

Je jeho uskutečnění utopií?

Londýnské osvětlení památek
 Jestliže nebude jeho uskutečňování bráno vážně, co lze očekávat ve společnosti, prosté základních etických principů, zdivočelé formální demokracií a plné deklamací lidských práv na všechno? Jedině nadvládu mazaných a vychytralých a strašné celospolečenské ztráty (aktuální scénář je v denním tisku).

Proto považuji etické a humánní principy za hlavního garanta vyspělé společnosti.
Je to efektivní brzda všech pudově motivovaných excesů.
Její výkon je zdarma, ale do jejího vývoje se musí investovat, a to nejen finance.

Vyžaduje vysokou motivaci, vůli a vytrvalost.
Bude-li nastolen vnitřní zákon „to se nedělá“, bude na světě klid, budou ušetřeny biliony nejdražší měny.
Demokracie dostane pravý smysl, lidská práva správný obsah. ..."

Zdroj: blog.aktualne.centrum.cz/blogy/milan-elleder.php?itemid=11688

Co se povídá... Tady je klid. Tady je to tak blbý, až je to dobrý.

Zdravotnictví potřebuje každý.....
ale platit si to ne?

Dopoledne ve zdravotnickém střediskuPANÍ rozrušeně: "Slyšela jste o tom stadionu v Manchesteru? To je hrůza!"

SESTŘIČKA s mladistvou lehkovážností: "Tady je klid. Tady je to tak blbý, až je to dobrý. Nikdo sem nechce a je tady klid."


PANÍ vesele: "Jéé, vy jste mi to tak vysvětlila, hned je mi líp."

Eliška Hašková popřela řadu zažitých mýtů o některých amerických prezidentech i dalších význačných politicích...prezentovala svou novou knížku – Pět amerických prezidentů, česká babička a já – v níž líčí své životní osudy.

Eliška Hašková-Coolidge
„Obama nebyl dobrý prezident, byl to slaboch, který udělal řadu špatných rozhodnutí v domácí i v zahraniční politice,“ prezentovala se v ostravském Knihcentru s řadou zasvěcených názorů Eliška Hašková-Coolidge, která pracovala jako ředitelka jedné z kanceláří v Bílém domě a také jako zvláštní asistentka u pěti amerických prezidentů.

 A to od éry Johna F. Kennedyho až po Ronalda Reagana. Před penzí pak ještě devět let působila na americkém ministerstvu zahraničí na významných úřednických postech díky doporučení George Bushe staršího. Jak na besedě úspěšná krajanka uvedla, při posledních prezidentských volbách dala svůj hlas raději Donaldu Trumpovi.
Podle jejího názoru se totiž manželé Clintonovi přišli do politiky především obohatit na úkor státu.

Eliška Hašková popřela řadu zažitých mýtů o některých amerických prezidentech i dalších význačných politicích, když čerpala ze svých zkušeností v Bílém domě, kde prožila celých 18 služebních let. Velmi překvapivě se například vyjádřila o Hillary Clintonové, Baracku Obamovi či Lyndonu Johnsonovi. „Hillary volby nevyhrála, protože nebyla politicky poctivá a autentická. Úspěšný prezident musí být ale také přirozeným lídrem, který umí v důležitých záležitostech dobře rozhodnout. I když Donald Trump si coby podnikatel nepočínal při placení daní vždy férově, alespoň něco vybudoval. Byl ve své branži úspěšný. Nechápu také, jak může o něm někdo říkat, že je rasista, když si vzal dvě ženy odjinud a podporoval vždy své děti, aby se naučily také jazyk své matky. Naopak Clintonovi na tom nebyli finančně moc dobře, když přišli do vysoké politiky, a odcházeli se 400milionovým ziskem a na rozdíl od ostatních prezidentů si z Bílého domu odnesli i některé umělecky cenné předměty.

Politici z Demokratické strany si v USA tak často počínají. Kdysi jsme za to v Americe kritizovali poměry v takzvaných banánových republikách, ale teď jsme na tom podobně,“ uvedla Eliška Hašková, která má dvojí občanství a od 90. let už znovu žije v Praze.

 Do Ostravy přijela také prezentovat svou novou knížku – Pět amerických prezidentů, česká babička a já – v níž líčí své barvité životní osudy. Hašková pochází z bohaté pražské bankéřské a podnikatelské rodiny, jež emigrovala v 50. letech za svým otcem, který v průběhu komunistického převratu už odjel do Spojených států. Tam Eliška posléze vystudovala diplomacii na univerzitě v Georgetownu, chvíli pak pracovala na ministerstvu zahraničí a poté nastoupila do Bílého domu.  Emigranti musejí mít respekt, nemohou hned chtít všechno po zemi, která je přijala   Eliška ale nebyla příznivcem ani Baracka Obamy, tolik oblíbeného zejména intelektuály. „Obama nebyl dobrý prezident, byl to slaboch, který udělal celou řadu špatných rozhodnutí v domácí i v zahraniční politice, zejména v Iráku a okolních zemích. On si ale uměl, stejně jako John F. Kennedy, omotat novináře kolem prstu. Je určitě dobrým řečníkem, ovšem není schopným lídrem.

Rozporuplný je i jeho program zdravotní péče. Jednak podražily poplatky zdravotním pojišťovnám, jednak lidé, kteří si dlouhou dobu nic neplatili, nemohou najednou chtít, aby jim stát hradil převážnou část péče. To pak platí především pro emigranty v USA.

Dost mne zlobilo, když si novináři vybrali jako „Trumpovu oběť“ Mexičanku s pěti dětmi, která nelegálně žila ve Spojených státech 20 let a měla být deportována. Jenže je si třeba uvědomit, že využívala také různé výhody systému, ale nikdy neplatila daně,“ uvedla bývalá vysoká úřednice v diplomatických a státních službách USA. Haškové, byť nyní vyučuje etiku a diplomacii, vadí i přílišná politická korektnost vůči uprchlíkům, která někdy hraničí až s nepatřičnou servilností. Podle jejích slov musejí mít emigranti respekt k zemi, která je přijala, přijmout jejich zvyklosti a nemohou hned chtít vše, na co mají nárok místní lidé, protože si daňovými a různými dalšími odvody na to ještě nevydělali.

ParlamentníListy.cz

euKUCHYNĚ: Přírodní vepřový plátek se šťouchanými brambory

Přírodní vepřový plátek
euKUCHYNĚ: Přírodní vepřový plátek se šťouchanými brambory

1 lžička bramborový škrob
500 g vepřová pečeně bez kosti 
100 ml masový vývar
4 lžíce olej

PODLE CHUTI
hořčičné semínko  kari koření
sůl  chilli koření  mletý pepř  mletý kmín
cibule

Vepřovou pečeni omyjeme, osušíme a nakrájíme na silnější plátky.

Co je psáno, Psychopaté, Sociální patologie, Sociální sítě, Memory, Emoce, Civilizace, Dies irae, Komentáře, O nejvyšším dobru a zlu, dissociální poruchy osobnosti s kódem F60.2 v MKN-10.

Poučte se. Čtěte! Dokonalé sdělení přátelským výkladem od zkušeného lékaře....
Jste to vy? Anebo ty? Brute?

Jelikož nejsem stapouch, ani sobý hnusec, rozdělím se zde o svůj čtenářský zážitek z knihy The Psychopath Test anglického novináře Jona Ronsona. Ta mě mimo jiné utvrdila v přesvědčení, že některým učebnicím v mém oboru by prospělo, kdyby je místo jejich autorů sepsali zasvěcení novináři, protože to umějí lépe.

Psychopat je slovo výstižné a dle mého soudu užitečné, nicméně zavrhli jsme je, protože to prý jejich nositele uráželo. Tuhle korektnost dotaženou za hranice vkusu lze jen těžko pochopit. Docent Prokůpek nás poučil v šedesátých letech, kdy ještě termín měl v psychiatrii své místo, že tito lidé nejsou v pravém slova smyslu nemocní, současně ale také nejsou zdraví.
 Ronson přebírá domněnku současných badatelů, že jsou ve své podstatě „jiní“. Jiní v tom smyslu, že jim chybějí některé nervové struktury a proto vykazují zcela odlišné reakce na nebezpečí, ale také na bolest, jejich impulzivita je špatně kontrolovaná, nechápou problematiku viny a trestu a zcela jinak než 99% většina vidí smysl a cíl mezilidských vztahů; jsouce typickými predátory, vnímají všechny své bližní jenom jako kořist. Aby bylo jasno, řeč je o těch, kteří podle dnešních pravidel splňují kriteria dissociální poruchy osobnosti s kódem F60.2 v MKN-10.

Co se týče životních osudů, najdeme je nejčastěji mezi pachateli násilných trestných činů a vrahů, ale ty, kteří dokázali antisociální impulzy zkrotit, objevíme mezi politiky, vrcholovými manažery a bankéři, kde mají větší než desetiprocentní zastoupení. Není žádnou vzácností, že se vypracují až na hlavy států. Jen asi promile z nich je neškodných a zábavných jako ten rozesílatel tajuplných knižních zásilek, jemuž se úspěšně podařilo napálit řadu předních neurovědců a který vlastně Ronsona přivedl na stopu a posléze na lov psychopatů.

Na něm se autor zákonitě dostal k všeobecně uznávanému tvůrci diagnostického systému odhalujícímu psychopaty, jímž je kanadský profesor psychologie Robert Hare, který mu umožnil absolvovat kurs pro profesionály. Tak byl Ronson dobře vybaven a vyzbrojen pro své výpravy nejen do věznic a ústavů, ale také mezi „úspěšné“ jedince.

Protože si myslím, že rozpoznat psychopata dřív, než se stanem jeho obětí, je docela zajímavé, představuji zde ve stručnosti Hareho kriteria shrnutá v praxi do dvacetipoložkového testu.

•) Dovede velmi úspěšně působit na své sociální okolí. Má kouzlo osobnosti a často neodolatelný šarm. Umí se vetřít do přízně takovým způsobem, že oklame i profesionály. Jedna z vyšetřovatelek popsala svou zkušenost s již uvězněným psychopatem takto: „Posadili jsme se a první věc, kterou mi ten chlapík řekl, bylo, jak krásné mám oči. Během rozhovoru složil několik poklon mému vzhledu naprosto přirozeným, milým a neodolatelným způsobem, že jsem se začala cítit neobyčejně..., no neobyčejně půvabná a všechno jsem mu to spolkla, přestože jsem zvyklá dávat si na podobné manipulace pozor. Když jsem se pak ocitla venku, nemohla jsem uvěřit, že jsem schopná chytit se do takové pasti.“

•) Má pocit grandiozity, narcismus, sebestřednost, představu o své nebetyčné ceně, významnosti a důležitosti. Váže se to logicky k předešlému, protože tím může druhé oslnit. „Říkají o mně, že neuznávám žádná pravidla. Není to pravda, uznávám. Ale jenom svá vlastní“, prohlásila osoba s těmito rysy. Později z ní vypadlo, že ta spočívají v co nejrychlejším ulovení toho, kdo je ve společnosti jedničkou.

•) Má potřebu neustálého vzrušení, jinak je ohrožován nudou. Pohybují se „v rychlé dráze“, vyhovuje jim styl „na hraně“, kde se neustále něco děje. Mnoho z nich se dopouští kriminálních činů nikoliv pouze pro zisk, ale především pro adrenalinový pocit napětí. „Je to tak úžasné jít na letiště s ukrytou drogou! Panbože, jak to je vzrušující!“ Obyčejná práce je k smrti nudí a tak je málokdy najdeme mezi úředníky. Krotkou výjimkou je Kristián.

•) Je patologickým lhářem. Umí fabulovat historky většinou o své velkoleposti, o svých plánech vyhlížejících navenek altruisticky, uvnitř však zcela prázdných, bezobsažných, nereálných. Na dotaz, zda snadno lže, odpověděla jedna žena se smíchem: „Jsem v tom nejlepší. A myslím, že to je proto, že na sebe občas prásknu něco nepěkného a oni si pak myslí, že když jsem schopná tohle přiznat, tak ostatní musí přece být také pravda.“

•) Má neobyčejně vyvinuté manipulativní schopnosti. Přesvědčivě předestírá své plány, do nichž vplétá ostatní osoby, je-li konfrontován se zcela odlišnou pravdou, dovede se z toho bleskově vylhat. Nic ho nevyvádí z míry, naopak, výsledkem řady navzájem si odporujících prohlášení je nakonec zcela zmatené okolí. Umí perfektně využít pravidla sociální psychologie, že při prvním setkání, ale později také, je vřelost hodnocena nejvýše ze sledovaných charakteristik a její předstírání mu vynáší. Působí důvěryhodně a ví, jak to maximálně zneužít.

•) Zcela postrádá pocity lítosti nad čímkoliv, co udělal, chybí pocity viny, jakkoliv důsledky jeho činů mohou být tragické a z hlediska nezúčastněného hodnoceny jako hrůzné. Naprosto klidně a chladně prohlašuje, že se necítí vinen, necítí ani potřebu se událostmi nějak zabývat. „Podívejte se na to reálně,“ řekl muž, který svou oběť ztloukl do bezvědomí. „On stráví pár měsíců v nemocnici a já budu pro tři stovky tvrdnout v kriminále celé roky. Kdybych ho byl chtěl zabít, byl bych ho podříznul. Já jsem jen potřeboval prachy, no chápete to?“ Takhle racionalizují všechno své antisociální chování, eventuálně je zcela popírají a obviňují kdekoho jiného. Litovat dokážou jedině sebe a vinu nacházet pouze na okolí.

•) Má zcela prázdný emoční život, navzdory předstírané vřelosti a občas dramaticky předváděným afektivním projevům trpí emoční chudobou. Jeho city jsou ploché a krátkodobé, oplakává-li svého psa, oplakává ve skutečnosti ztrátu majetku a symbolu statutu, nikoliv přítele. Je sobecký. Nemá ani sebemenší empatii. „Když jsem dělal tu banku, všiml jsem si, že se pokladní třese. Dokonce jí padaly z rukou peníze. Musela být pěkně rozrušená, a já nechápu proč. Kdyby na mě někdo namířil revolver, asi bych se bál, ale rozhodně bych nezvracel. A to nejsem robot, dovedu cítit vzrušení. Například při sexu, nebo když jdu do akce.“

•) Citovou prázdnotu zaplňuje četnými sexuálními avantýrami, je promiskuitní, většinou má řadu krátkodobých manželství, souběžných vztahů. Běžné, tím méně pevné vztahy však nikdy neumí vybudovat, protože ostatní lidi – včetně partnerek – považuje za svůj majetek.

•) Je impulzivní, má nedostatečnou kontrolu vlastního chování, a to od dětství. V anamnéze objevíme již od školních let patologické lhaní, záškoláctví, šikanování, krádeže, předčasné získávání zkušeností s drogami, alkoholem, zbraněmi, sexem. Adolescence už bývá poznamenána závažnou kriminalitou. V témž stylu pokračuje. Chybí mu jakákoliv odpovědnost za vlastní činy, pokud za to někdo může, tak vždy jiní. Stále stojí na okraji společnosti, i ve vězení se dostává stranou od ostatních a je tam buď obáván, nebo ignorován. „Udělal jsem to, protože jsem to tak cítil,“ je běžná odpověď na dotaz po motivech, které nejsou často jasné ani nejbližším osobám. Manžel jedné obžalované vypověděl: „Najednou se zvedla od stolu a beze slova odešla z domova. Neviděli jsme ji půl roku. Proč to udělala, jsem se nikdy nedozvěděl...“

•) Vede parazitický způsob života, bezskrupulózně bere vše, chybí mu realistické dlouhodobé cíle. Běžný způsob obživy je pro něj nudný. Musí-li přesto u něj z jakýchkoliv důvodů setrvat, kompenzuje si své „oprávněné“ potřeby, kde může. Pokud nekončí ve vězení jako násilník, pohybuje se vesměs na té straně zákona, které se slušní lidé vyhýbají. Tam se bohužel může dopracovat na vysokou pozici na společenském žebříčku.

A v tom je právě háček. Máme-li v životě štěstí a vyhýbáme-li se přístavním putykám, podezřelým brdlohům, hampejzům a chodíme-li večer brzy spát, nemusíme se s kriminálním psychopatem - násilníkem setkat. Ale těch, co po nich policie bude pátrat až za uherský rok, se nám vplete do života mnoho. Někteří rozhodují o osudech mnoha lidí, o budoucnosti zdravotnických zařízení, jiní je řídí a ti čučkaři v nich dokonce někde vedle nás pracují.

Můžeme na ně prstem ukázat jen na základě zkušeností s nimi i bez Hare Psychopath Checklist. Léčit je nelze, protože oni problém nemají a ani tvrdé vězení v Thajsku je nenapraví. Je lépe se k nim chovat jako k drátům na zem spadlým. A hlavně je nevolit!

Radkin Honzák, psychiatr a zkušený publikující lékař

Psáno pro Lékařské Listy

#Co je psáno, Psychopaté, Sociální patologie, Sociální sítě, Memory, Emoce, Civilizace, Dies irae, Komentáře, O nejvyšším dobru a zlu, Jste to vy? Anebo ty? Brute?

Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém životě, má jen 60 minut (Sofoklés)

VIDÍTE TY ŠTÍTKY? TADY NAJDETE CO HLEDÁTE!

Humor Paměť Sociální sítě Videa Hity Evergreen Vtipy Lidský mozek a chování Krásné ženy Qui tacet... Komentáře jak na to Google+ Co je psáno Dies irae Diskuze a debaty Amerika Google O nejvyšším dobru a zlu Poznámky G+ Legrace Svobodný internet Cesty po světě Blogeři sobě CZ informace Sociální patologie Dobrý vtip! Karel Kryl Ze smetiště internetu Úvod Internet Kruh Užitečné příspěvky Memory czaktualne evergreen Řešení problémů Analogie Fotografie Tipy Cestování Demokracie Geek Google AdSense Inteligence Zajímavosti Židovské Civilizace Dlouhá cesta Pravda Svoboda Trpajzlíci Verše Virtuální prohlídka měst Zdraví teen song's Edith Piaf Facebook Lékař Moudrost Pověz mi co jíš... Renata Twitter VENEZUELA Václav Havel Antonín Dvořák Etika Hudební historie Irsko Karel Kryl Nehažte kamení Kemel Kopírování Mládí Moudrost Věků Myšlenka dne Pirátství Příběhy Rath a sedmimilionová krabice Sametová revoluce Smazání Facebooku The Seekers Trampské písničky Zamilované Závislost Česká písnička ACTA Až ztichnou bílé skály Brilianty Cannes Film Festival Dance Deprese Diamanty Diktatura Dobrý voják Drahé kameny Editace a styl psaní příspěvků Exekutor v česku Google Analytics Heligonky Judith Durham Kaddafi Lež Life at Google Loučení Lyžování MEXICO Maminka Marta Kubišová Martinské Holé Melody Boys Mireille Mathieu Murphyho zákony Natalie Portman Novinky Objevy Petula Clark Pivo President Písně kytaristů v černém Rodina Rozšíření Opery Seneca Soukromé pasti Stahování Statečnost Technické spekulace Teotihuacan Teror a závislost The Legend The world is with you Vanessa Mae Veřejné mínění Výchova Věda a terapie What Is Love Zimní sporty Zlatá šedesátá Zrychlení počítače? Závist České písničky 7 000 000 ABBA Accordion Alison Krauss Amy Winehouse André Rieu Aristoteles Beer Barrel Polka Bible Blondie Maria Bob Hurikán Brandi Carlile Bug Opera Buněčné receptory Catherine Deneuve Charlie Chaplin Christmas D-FENS Delta Goodrem Dr WEB Dvorak From the New World EU Eliška Hašková Emoce Enya Externí disk Falešná kočička Filmy Haddaway Hledání In Vino Veritas Islám Italie Ivetta Simonová Johannes Urzidil Johnny Cash Kamenný most Karel Hašler Karel Schwarzenberg Karikatura Karlův most Kačaba Klávesové zkratky Kníže Karel Schwarzenberg Korsika Krystalky La Marseillaise Lara Fabian Lásky čas Manicko depresivní syndrom Mariah Carey Marianne Faithfull Megan Fox Mike Oldfield Milenci Mix – Kelly Family - I Can't Help Myself Mobilní internet Moskevské večery Mozart Muzikály Natalie Imbruglia Nefunkční bezpečnostní hláška Nikon O Holy Night O dobrodiních Oldřich Nový Paris. Vive la France! Petr Novák Policie Pozitivní myšlení Praha Proces wuauclt.exe Psychopaté Pussycat Píseň kopretiny Příroda Přítel rodiny R. A. Dvorský Rachmaninov Referendum Requiem Retro Schemer Screenshot Shakira Slavonic Dance Smetana Sokrates Soubory .OGG Stalking Starci na chmelu Stoicismus Street View Syrie a Jordánsko Taxmeni The New York Times The Ronettes The ultimate western U bankomatu Ukrajina Unwand Už mě koně vyvádějí Valentina Lisitsa Velký švýcarský salašnický pes Večerníček Videa Válka Vánoce WC story WD My Passport Western YouTube Zima Zákon fotografie přírody prohlížeč Opera Čtyřčata Ďáblovo dílo Šampaňské Škola Švejk

Vybraný příspěvek

Zastavení paměti a digitální historie. Pozitivní zásady Google jsou okénkem svobody člověka na zemi...a krok za krokem do budoucnosti nás vede!

Fanfáry trubačů už hraje nová generace. EX PARVIS SAEPE MAGNARUM MOMENTA RERUM PENDENT (Livius, Dějiny)     Na malých věcech závisí ča...

Demokracie a naše doba

"Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou chtít práva domácích občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích a moci, vznikne tyranie horší, než dovede být nejhorší totalita, monarchie anebo oligarchie."

Sokrates
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...